خواص دارویی سورنجان(گل حضرتی)

سورنجان(گل حضرتی)

colchicum

سورنجان سرده‌ای است علفی با حدود ۳۰ گونه که بومی اوراسیا هستند؛ گلهای آنها بدون ساقه و شبیه گل زعفران است که در پاییز می‌شکفد و به آنها زعفران پاییزه یا چمنزار گفته می‌شود؛ میوة آنها پوشینة سه‌حجره‌ای است که در بهار، زمانی که برگها ظاهر می‌شوند، می‌رسد.سورنجان در نقاط معتدل و مرطوب می‌روید. پیاز آن در عمق ۲۵ تا ۳۰ سانتیمتر در خاک فرومیرود و در پائیز گلهای سفید یا بنفش شش بخشی از آن خارج گردد. و این گلها لوله دراز دارند و تخمدانشان بر روی پیاز قرار گرفته است. پس از آمیزش قریب شش ماه در خاک باقی می‌ماند و تخمدان بزرگ می‌شود و در بهار با برگ‌های پهن و براق از خاک بیرون می‌آید و کپسولی سرخانه می‌سازد که دانه‌های درشت بسیار دارد. این گیاه بسیار سمی و ماده موثر آن به نام کلشیسین در بیماری نقرس بکار می‌رود.

فواید سورنجان(گل حضرتی)

1) بهترین داروى ضد نقرس شناخته شده و داروهاى اختصاصى که براى معالجه این مرض ‍ وجود دارد تماما از ترکیبات گل - پیاز و بذر سورنجان مى باشد.

2) براى معالجه سیاتیک سورنجان را همراه با صبر زرد تجویز مى کردند.

3) بوییدن گل سورنجان بینى را باز مى کند و سردرد را آرام مى نماید.

4) ضماد سورنجان با زعفران و تخم مرغ براى تسکین درد استخوان و فرو بردن ورمها مفید است .

5) شیاف سورنجان با پیه جهت افتاده دانه هاى بواسیر نافع است . طریقه مصرف سورنجان جهت درمان فقط از نوع سفید این گیاه توصیه می‌شود و نوع دیگر آن که به رنگ سیاه می‌باشد به خاطر سمی بودن از استعمال خارجی خودداری شود. برای درمان تومورهای سرطانی به صورت دم کرده میل شود. 

ترکیبات سورنجان(گل حضرتی)

مهمترین ترکیبات موجوددرگیاه دارویی: کولشیسین و روغن فرار

مضرات سورنجان(گل حضرتی)

مضرات خاصی برای آن بیان نشده است .

خواص سورنجان(گل حضرتی)

خواص سورنجان در طب جدید کلشیسین که ماده ى عامله ی سورنجان است ، بهترین داروى ضد نقرس شناخته شده و داروهاى اختصاصى که براى معالجه این مرض ‍ وجود دارد تماما از ترکیبات گل - پیاز و بذر سورنجان مى باشد. در طب جدید و قدیم هر دو نوع را مضر معده مى دانند و به همین جهت است که ترکیبات سورنجان را با احتیاط مصرف مى کنند. تجویز فرآورده هاى سورنجان از مقدار کم شروع شده و کم کم زیاد مى شود تا درد و عوارض نقرس از بین برود و چون معمولا خاتمه درد با عوارض معدى هم زمان شروع مى شود، به مجرد تسکین درد استعمال سورنجان را قطع مى نمایند. در طب سنتى ایران براى معالجه سیاتیک سورنجان را همراه با صبر زرد تجویز مى کردند. مصرف سورنجان با زنجبیل و فلفل شهوت را زیاد مى کند. ضماد سورنجان با زعفران و تخم مرغ براى تسکین درد استخوان و فرو بردن ورم ها مفید است . شیاف سورنجان با پیه جهت افتاده دانه هاى بواسیر نافع است . مقدار خوراک سورنجان حداکثر 5/2 گرم است و بیش از این مقدار سمى است . در داروسازى تنتور سورنجان که به تنتور کلشیک معروف است و از حل کردن و خیساندن دانه هاى سورنجان در الکل به نسبت ده درصد بدست مى آید، از این تنتور روزى 30 تا 40 قطره مى دهند و بعد به پنجاه قطره در روز مى رسانند و پس از تسکین درد آن را قطع مى کنند.

طرز استفاده سورنجان(گل حضرتی)

خواص درمانی گیاه دارویی سورنجان: ضدنقرس ودردهای ناشی ازآن (فلج کننده ی اعصاب حسی) , مدردافع ازت,مهارکننده ی میتوزسلولی(ضدسرطان),محرک ترشحات کبدوروده,ضدآلرزی,ضدویروسمواردمصرف گیاه دارویی(درشرایطی که کلیه هابه خوبی کارمی کنندمصرف شود):بحران نقرس,دردهای عصبی,میگرن ها,آسم,آتروفی های پیشرفته ی عضلات ناحیه ی ستون فقرات,هیدروپیزی,آب آوردن شکم,نزله ی نایژه ای,سرطان,حساسیت هامواردمنع مصرف :نفریتروش مصرف گیاه دارویی سورنجان:درمان نقرس:تنتوردانه( 1 به 10) : 15 تا 60قطره درروزکه تدریجاافزایش می یابد.سه باردرروزمصرف شودوبه محض ازبین رفتن حالت بحرانی ازمصرف داروخودداری گرددکولشیسین دارویی قدرتمندجهت درمان حملات حادنقرس است: 0.5 تا 2 میلی گرم درهر24 ساعت وطی چندروزمصرف می شودودرصورت بروزتهوع واسهال بایدازمصرف آن خودداری نمود.به محض رفع حملات درانفارکتوس بایدمصرف دارورامتوقف کرد.به علاوه برای درمان اساسی بیماری نقرس یک میلی گرم درروز یاهردوروزیک باربه مدت چندین سال مصرف می شود

مرتبط ها