خواص دارویی  رزماری (اکلیل کوهی)

رزماری (اکلیل کوهی)

Rosmarinus officinalis

گیاهی است بوته ای همیشه سبز، تا ارتفاع 2 متر با شاخه های افراشته، برخاسته و گهگاه خوابیده بر زمین که به رنگ سبز قهوه ای و معطر باشد. برگ ها متقابل کشیده، نخی به طول 15-40 و عرض 1.2- 3.5 میایمتر با بافت چرمی و حاشیه ای لوله شده است.
ماهیت آن: 
نباتی است به قدر ذرعی محل رویش آن بیشتر کوه ها و مواضع صخریه و خشنه و از این جهت آن را اکلیل الجبل نامند و اکثر در اواسط تابستان می رسد و در بعضی بلاد بیشتر در بعضی دیرتر و برگ آن دراز و باریک و انبوه و مایل به سیاهی و شاخ آن صلب و گل آن در میان برگ ها رسته و مایل به سفیدی و ثمر آن صلب مایل به استداره و تخم آن ریزه و برگ و شکوفه آن با اندک تلخی و تندی و خوشبو و غیرقردمانا است.
زمان جمع آوری برگ ها و سرشاخه های گلدار گیاه رزماری هنگام شروع بازشدن گلها و در فصول بهار و تابستان است.

ترکیبات رزماری (اکلیل کوهی)

مواد متشکله اصلی برگ و سرشاخه های گیاه رزماری را روغن فرار تشکیل می دهد. فارماکوپه گیاهی بریتانیا میزان روغن فرار رزماری را 1% حجم در وزن بیان کرده البته با توجه به محل پرورش آن از 0.5- 2.5 متفاوت است.

منبع جغرافیایی رزماری (اکلیل کوهی)

پرورش گیاه رزماری در بیشتر نواحی ایران معمول است. 

مضرات رزماری (اکلیل کوهی)

از دیدگاه طب سنتی ایران  رزماری برای افراد دارای مزاج گرم مناسب نمی باشد.مصرف دارویی موضعی گیاه و یا کاربرد فرآورده های آرایشی- بهداشتی حاوی رزماری در برخی از افراد موجب حساس، گهگاه ایجاد قرمزی پوست، درماتیت (التهاب پوست)، حساسیت پوستی و حساسیت نسبت به نور می شود.

خواص رزماری (اکلیل کوهی)


آشامیدن آن جهت سرفه رطوبی مزمن و آسم (ربو) و خفقان بارد و استستقای زقی که با حرارت و عطش
شدید مفرط نباشد 
مفتح (گشاینده) سده جگر و طحال 
تنقیه و پاکسازی ریه 
محلل ریاح 
مسکن درد جگر و دفع یرقان سوداوی 
شکننده سنگ های کلیه و مثانه 
مدر بول (ادرارآور) و حیض 
ضماد آن جهت تحلیل اورام مزمنه نافع 
برگ آن در افعال مذکوره اقوی از سایر اجزای آن 
آن را چون بر درد چشم بارد بچسبانند درد آن را به سرعت تسکین دهد و به اصلاح آورد.

طبیعت رزماری (اکلیل کوهی)

در سوم گرم و خشک.

طرز استفاده رزماری (اکلیل کوهی)

در منابع طب سنتی تا سه درهم (حدود 10 گرم) عنوان شده است.
در منابع گیاه شناسی میزان مصرف رزماری را 2-4 گرم به صورت دم کرده، سه بار در روز و 2-4 میلی لیتر از عصاره الکلی سه بار در روز عنوان کرده اند.
 

پایین مطالب(کانال تلگرام)

مرتبط ها