ب.ث.ژ

BCG

کارسينوم مثانه

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی ب.ث.ژ

Injection Powder

مصرف در دوران حاملگی ب.ث.ژ

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی ب.ث.ژ

با احتياط مصرف شود .

مکانیزم اثر ب.ث.ژ

باعث ايجاد پاسخ التهابي و ايمني بدن نسبت به واکسن مي شود و نيز باعث واکنش گرانو لوماتوز موضعي مي شود. التهاب ايجاد شده توليد ماکروفاژهارا تحريک مي کند .

تداخلات مهم ب.ث.ژ

اگر اين بيمار داروهايي مي خورد که ايمني بدن را کم مي کند پاسخ بدن نسبت به اين دارو کم مي شود . بهتر است با داروهاي ضد سل مصرف نشود . سيکلوسپورين مي تواند اثر اين دارو را کم کند . واکسيناسيون با واکسن هاي حاوي ويروس زنده مانند سرخک ،سرخچه ،اوريون و فلج اطفال خوراکي مي تواند موجب تداخل با تاثير واکسن ب.ث.ژ در بدن فرد شود. امکان بي اثر بودن واکسن ب.ث.ژ در مصرف همزمان با ريفامپين ،استرپتومايسين به دليل جلوگيري از تکسير واکسن در بدن.

موارد منع مصرف ب.ث.ژ

مبتلايان به تب يا عفونت ادراري ،مبتلايان به نقص سيستم ايمني ،ناقلين بدون علامت HIV مثبت ،سوختگي .

نکات پزشکی ب.ث.ژ

تحريک مثانه ناشي از مصرف دارو را مي توان به صورت علامتي با فنازوپيريدين، استامينوفن و پروپانتلين درمان نمود . اگر بيمار به طور طولاني مدت تحت درمان با کورتون ضد سرطان ها و راديوتراپي قرار بگيرد مصرف اين دارو ممنوع است .

شرایط نگهداری ب.ث.ژ

دردرجه حرارت 2الي 8 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها