گفتگوهای من

والسارتان

Valsartan

نارسايي قلب (NYHAکلاس IIتا IV) در بيماراني که به مهار کننده ACE تحمل ندارند هيپرتانسيون به تنهايي يا با ديگر داروهاي کاهنده فشار خون

اشکال دارویی والسارتان

Cap : 80 mg , 160 mg Tab :160 mg

مصرف در دوران حاملگی والسارتان

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی والسارتان

مصرف اين دارو در دوران بارداري به علت احتمال ايجاد عوارض جنين يا مرگ جنين ممنوع است. به نظر نمي رسد که دارو در شير ترشح شود ولي به هر حال مصرف آن بايد با احتياط صورت بگيرد.

مکانیزم اثر والسارتان

والسارتان با اتصال وبلاک کردن گيرنده آنژيوتانسيون II در عضلات صاف عروقي و غده آدرنال منجر به مهار اثر انقباضي سيستم رنين – آنژيوتانسيون در اين محل مي شود. به دنبال مصرف خوراکي قرص والسارتان فراهمي زيستي آشکار آن حدود 25% است که به دنبال جذب توزيع وسيعي در بافت هاي بدن نخواهد داشت. اتصال به پروتئين والسارتان حدودا 95دردصد است که بيشتر به آلبومين پلاسما متصل مي شود. از کل دوز مصرف والسارتان تنها 20 درصد آن متابوليزه مي شود که آنزيم مسوول متابوليسم آن نيز تاکنون شناخته نشده است (البته به نظر مي رسد که ايزوزيم هاي سيتوکروم P450 مسوول اين متابوليسم نباشند. 83 درصد دفع اين دارو به داخل مدفوع و حدودا 13 درصد آن در ادرار دفع مي شود. نيمه عمر حذفي متوسط دارو حدود 6 ساعت است.

تداخلات مهم والسارتان

ديگر مهار کننده هاي گيرنده آنژيتانسيون II، ديورتيک هاي نگهدارنده پتاسيم و مکمل هاي پتاسيم مي توانند منجر به افزايش سطح پلاسمايي پتاسيم و در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي و افزايش سطح پلاسمايي کراتينين ( در صورت مصرف هم زمان با والسارتان ) شوند. نمک هاي حاوي پتاسيم نيز مي توانند در صورت مصرف هم زمان با والسارتان منجر به افزايش سطح پلاسمايي پتاسيم و در مبتلايان به نارسايي قلبي افزايش سطح پلاسمايي کراتينين شوند.

موارد منع مصرف والسارتان

مصرف دارو در افراد حساس به دارو يا هر يک از اجزاي تشکيل دهنده شکل دارويي مجاز نيست. در ضمن در افراد مبتلا به بيماري هاي کبدي و کليوي مصرف دارو بايد با احتياط کامل باشد.

شرایط نگهداری والسارتان

در دماي اتاق (20تا 25 درجه سانتي گراد ) و دور از رطوبت نگهداري شود.