دی هیدروارگوتوسین

Dihydroergotoxine

درمان زوال عقلی خفیف تا مبه وسیله ناشی از پیری

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی دی هیدروارگوتوسین

Tab : 1.5 mg

عوارض جانبی دی هیدروارگوتوسین

اختلالات گوارشی: برافروختگی، بثورات جلدی، احتقان بینی، کرامپ شکمی و سرگیجه از عوارض جانبی دارو هستند.

شایع ترین: دی هیدروارگوتوسین

اختلالات گوارشی ،التهاب زیر زبانی ،تهوع گذرا

مهم ترین: دی هیدروارگوتوسین

موردی گزارش نشده است

مصرف در دوران حاملگی دی هیدروارگوتوسین

NR - داروهای مربوط به این گروه هنوز در هیچ کدام از دسته های موجود دسته بدی نشده است

مصرف در دوران شیر دهی دی هیدروارگوتوسین

مصرف نشود

مکانیزم اثر دی هیدروارگوتوسین

مکانیسم اثر:این دارو در درمان زوال عقلی وابسته به سن ناشناخته است اما تصور می شود با اثر بلوک کنندگی ?آدرنرژیک موجب گشادی عروق مغزی می شود و متابولیسم مغز را بالا می برد و جریان خون مغزی را افزایش می دهد نیمه عمر:2.6تا 5.1ساعت.جذب :دستگاه گوارش

تداخلات مهم دی هیدروارگوتوسین

موارد منع مصرف:در صورت حساسیت به ترکیبات ارگو وسایکوزحاد یا مضمن

موارد منع مصرف دی هیدروارگوتوسین

موردی گزارش نشده است

نکات پزشکی دی هیدروارگوتوسین

تا ایجاد شدن درمان ممکن است 3 تا 4 هفته طول بکشد

شرایط نگهداری دی هیدروارگوتوسین

در دمای اتاق

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها