اسکوپولامین

Scopolamine HBr

پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از بیماری حرکت

اشکال دارویی اسکوپولامین

Inj : 0.3 mg/ml , 0.4 mg / ml and 1 mg/ml in 1-ml Vials : 0.4 mg/ml , 0.86 mg/ml in 0.5-ml Ampules Ophthalmic Solution : 0.25% Tab ( Soluble ) : 0.4 mg Transdermal System : 1.5 mg

عوارض جانبی اسکوپولامین

بروز خشکی دهان، کاهش موقت تطابق چشم و گاهی تاکیکاردی از عوارض جانبی این دارو هستند.

شایع ترین: اسکوپولامین

یبوست ، ناراحتی اپی گاستر ، تهوع ، استفراغ

مهم ترین: اسکوپولامین

برادی کاردی پارادوکسیکال

مصرف در دوران حاملگی اسکوپولامین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی اسکوپولامین

به زنان بارداری با احتیاط تجویز شود. اسکوپولامین در شیر مادر ظاهر می شود. در دوران شیردهی با احتیاط مصرف شود

مکانیزم اثر اسکوپولامین

اسکوپولامین ، فعالیت موسکارینی استیل کولین را برروی گیرنده های عملگرد اتونوم مهار می کند و باعث کاهش ترشحات و حرکت دستگاه گوارش می شود . همچنین این دارو باعث مهار واگی گره سینوسی _ دهلیزی می شود. اسکوپولامین ، استیل کولین را به طور رقابتی در محل گیرنده های عصبی کولینرژیک مهار و آثار استیل کولین برروی عضله اسفنکتر و جسم مژگانی را آنتاگونیزه می کند و منجر به گشاد شدن مردمک و سیکلوپلژی می شود . جذب دارو در صورت تجویز به روش داخل عضلانی یا زیرجلدی سریع است . ممکن است در اثر عبور دارو از مجرای نازواشکی ، جذب سیستمیک رخ دهد . دارو به طور گسترده در بافت های بدن توزیع می شود . اسکلوپرلامین از سد جفتی و احتمالا سد خونی مغزی عبور می کند احتمالا به طور کامل در کبد متابولیزه می شود با وجود این ، سرنوشت متابولیک دارو دقیقا مشخص نیست . آثار میدریاتیک و سیکلوپلژیک دارو 3 تا 7 روز باقی می مانند . کمتر از 5% از دوز کلی دارو به صورت تغییر نیافته یا متابولیت های دارو در ادرار دفع می شود

تداخلات مهم اسکوپولامین

ممکن است داروهای آنتی کولینرژیکی نظیر کتوکونازول و لوودوپا باعث کاهش جذب گوارشی دارو شوند . بین مصرف این دارو ها و اسکوپولامین ، 2 تا 3 ساعت فاصله لحاظ کنید . داروهای تضعیف کننده CNSاز جمله داروهای خواب آور – آرام بخش و ضد اضطراب می توانند منجر به افزایش تضعیف CNSشوند . بیمار رابه دقت پایش کنید . ممکن است داروهای دارای آثار آنتی کولینرژیکی باعث افزایش مسمومیت ناشی زا اسکوپولامین شوند . بنابراین از مصرف هم زمان این داروها خودداری کنید . مکمل های خوراکی پتاسیم به ویژه فرمولاسیون های Wax Matrix می توانند زخم شدگی های گوارشی ناشی زا پتاسیم را افزایش دهند . در مورد مصرف هم زمان آن ها احتیاط کنید . ممکن است برگ های درخت جابوراندی و دانه های فرفیون آثار اسکوپولامین را کاهش دهند . از مصرف هم زمان آن ها اجتناب کنید . اسید تانیک موجود در Squavine می تواندتجزیه متابولیک اسکوپولامین را کاهش دهد . بیمار راتشویق کنید مصرف الکل را قطع کند . فرم افتالمیک اسکوپولامین در مواجهه با نور خورشید می تواند باعث گریز از نور شود . به بیمار سفارش کنید از این نظر احتیاط کند

موارد منع مصرف اسکوپولامین

در مورد بیمارانی که نسبت به دارو یا سایر آلکالوئید های بلادونا یا سایر اجزای موجود در ترکیب با سیستم تجویز دارو واکنش های افزایش حساسیت نشان می دهند ، اسکوپولامین منع مصرف دارد . موراد منع مصرف فرم سیستمیک دارو عبارتند از: گلوکوم زاویه بسته ، اووپاتی انسدادی ، بیماری انسدادی دستگاه گوارش ، بیماری مزمن ریه ، میاستنی گراویس ، ایلئوس فلجی ، آتونی روده ، وضعیت ناپایدار قلبی _ عروقی در جریان خونریزی حاد یا مگاکولون توکسیک در مورد بیماران مبتلا به کم عمقی اتاق قدامی چشم و گلوکوم زاویه بسته ، مصرف فرم افتالمیک دارو ممنوع است . در بیماران مبتلا به هیپرپلازی پروستات یا اختلال عملکرد کبد یا کلیه مصرف قرص های حل شونده اسکوپولامین ممنوع است . مصرف این فروم دارو در افراد مبتلا به بیماری قلبی باید با احتیاط صورت گیرد . در این مورد مصرف فرم سیستمیک دارو باید با احتیاط صورت گیرد : محیط های گرم یا مرطوب ، نوروپاتی آتونوم ، آریتمی ، نارسایی قلبی ، هیپرتانسیون ، بیماری کبدی یا کلیوی ، کولیت اولسراتیو . در مورد شیرخواران ، کودکان ، بیماران مسن و افراد مبتلا به بیماری قلبی ، فرم افتالمیک دارو بایدبا احتیاط مصرف شود . در مورد افراد دارای سابقه تشنج یا سایکوز ، مصرف فرم ترانس درمال دارو باید با احتیاط صورت گیرد

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها