کلسیپوترول /بتامتازون

Calcipotroiol/Betamethasone

درمان موضعی پسوریازیس ولگاریس

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی کلسیپوترول /بتامتازون

Oint , Gel

مصرف در دوران حاملگی کلسیپوترول /بتامتازون

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها