کولفوسریل

Colfosceril

پیش گیری و درمان سندرم دیسترس تنفسی نوزادان

اشکال دارویی کولفوسریل

Susp 108 mg/vial:

مصرف در دوران حاملگی کولفوسریل

NR - داروهای مربوط به این گروه هنوز در هیچ کدام از دسته های موجود دسته بدی نشده است

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها