وین بلاستین

Vinblastine Sulfate

بیماری هوچکین (مراحل 3و4)، لنفوم لنفوسیتیک (ندولر، منتشر با یا بدون تمایز زیاد) لنفوم هیستوسیتیک، مایکوز، فونگویید (مراحل پیشرفته)، سرطان پیشرفته بیضه، سارکوم کاپوسی و هیستیوسیتوز X

شرکت های تامین کننده وین بلاستین

اشکال دارویی وین بلاستین

For inj :10 mg

مصرف در دوران حاملگی وین بلاستین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی وین بلاستین

تا کنون مطالعات کافی و کنترل شده ای در رابطه با مصرف وین بلاستین در دوران بارداری صورت نپذیرفته است، اما از آنجا که استفاده از این دارو می تواند آثار سمی و سوء زیادی برروی جنین از خود به جا بگذارد، بنابراین مصرف وین بلاستین در ایام حاملگی ممنوع است مگر آنکه بیماری فرد شدید و کشنده بوده و نیاز به مصرف دارو کاملا مشهود باشد و منافع ناشی از مصرف این دارو از عوارض احتمالی آن برروی جنین بیشتر باشد. مصرف این دارو در دوران شیردهی نیز مجاز نیست و چنانچه مادری تحت درمان با وین بلاستین قرار دارد، تا زمانی که این دارو را دریافت می کند نباید به فرزند خود شیر بدهد.

تداخلات مهم وین بلاستین

به علت احتمال بروز عدم سازگاری، وین بلاستین را نباید به محلول هایی که حاوی فوروزماید یا هپارین هستند اضافه کرد. چنانچه هم زمان با مصرف وین بلاستین بیمار تحت درمان با سایر داروهای کاهش دهنده فعالیت مغز استخوان یا داروهایی که موجب اختلالات خونی می شوند قرار گیرد، ممکن است آثار جانبی داروهای یاد شده تشدید یافته و نیاز به کاهش مقدار مصرف وین بلاستین وجود داشته باشد. اگر علاوه بردریافت وین بلاستین بیمار رادیوتراپی نیز بشود، امکان دارد بیمار دچار کاهش شدید فعالیت مغز استخوان شود و ممکن است نیاز باشد تا از مقدار مصرف وین بلاستین کاسته شود.

موارد منع مصرف وین بلاستین

در بیمار مبتلا به لکوپنی، عفونت باکتریال، در زمان حاملگی، مردان و زنان در سنین باروری و بیماران مسنی که دچار اولسرهای پوستی یا کاشکسی هستند، مصرف این دارو کنتراندیکاسیون دارد. در مواردی نظیر انفیلتراسیون مغز استخوان با سلول های بدخیم، ایکتر انسدادی، اختلال عملکرد کبد ووجود سابقه نقرس، مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد. در صورتی که غلظت بیلی روبین سرم بیش تر از 3mg/Dl باشد تا 50% کاهش دوزدارو توصیه می شود . در صورت وجود سابقه حساسیت نسبت به این دارو، درمبتلایان به زونا، آبله مرغان ( یا سابقه تماس اخیر با این بیماری ) سرکوب مغز استخوان، نقرس ( یا سابقه دفع سنگ های اوراتی کلیه ) منع مصرف دارد.

شرایط نگهداری وین بلاستین

محلول آماده شده این دارو در یخچال به دور از نور می توان تا مدت 30 روز نگهداری کرد بدون آنکه از خاصیت دارو کم شود ویال آماده نشده این دارو نیز باید در درجه حرارت 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود.