بنزیل بنزوات

Benzyl Benzoate

شپش سر و عانه ضد گال

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی بنزیل بنزوات

Lothion : 25%

عوارض جانبی بنزیل بنزوات

سر درد، سرگیجه، تهوع، استفراغ

مصرف در دوران حاملگی بنزیل بنزوات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم بنزیل بنزوات

هیچ موردی گزارش نشده.

موارد منع مصرف بنزیل بنزوات

برای مبتلایان به کم خونی، افراد ضعیف یا مبتلایان به هیپرتانسیون با احتیاط تجویز شود

نکات پزشکی بنزیل بنزوات

باید از تماس این دارو با مخاطات و چشم جلوگیری نمود و دارو را به صورت خوراکی مصرف نکرد. به بیمار توصیه می شود که تمامی لباس ها و وسایل خواب خود را با آب داغ بشوید و در زیر نور مستقیم آفتاب خشک نماید. افراد خانواده و شرکای جنسی هم باید درمان شوند.

شرایط نگهداری بنزیل بنزوات

در دمای اتاق و دور از رطوبت نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها