سولفاستامید

Sulfacetamide Sodium(ophthalmic)

درمان عفونت های سطحی چشم ناشی از ارگانیسم های حساس نظیر بلفاریت ، لباروکنژونکتیویت ، کنژونکتیویت . کراتیت ، کراتوکنژونکتیویت و درمان تراخم و دیگر عفونت های کلامیدیایی سطحی چشم

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سولفاستامید

Sterile eye Drops : 10% ,20%

عوارض جانبی سولفاستامید

سردرد ، تحریک موضعی ، خارش ، ادم دور چشم ، احساس گذرای سوزش ، زخم قرنیه در نتیجه عفونت باکتریایی یا قارچی از جمله عوارض قطره چشمی سولفاستامید است . همانند سایر سولفونامید ها ممکن است واکنش های حساسیتی شدید و به ندرت سندرم استیونس – جانسون ، درماتیت اکسفولاتیو ، توکسیک اپیدرمال نکرولیز ( Toxic Epidermal Necrolysis) ، حساسیت به نور ، تب ، بثورات جلدی ، اختلال گوارشی و سرکوب مغز استخوان روی دهد . مواردی از مرگ و میر نیز با سولفونامید ها گزارش شده است

مصرف در دوران حاملگی سولفاستامید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی سولفاستامید

در مورد عوارض این دارو برروی جنین و همین طور شیرخوار بررسی کافی انجام نشده است . به همین دلیل علت هم در دوره حاملگی و هم شیردهی باید با احتیاط و سنجیدن منافع آن در برابر مضرات آن تجویز شود

مکانیزم اثر سولفاستامید

سولفونامید ها آنتی بیوتیک های وسیع الطیف باکتریواستاتیک هستند ، این داروها آنالوگ ساختاری PABAهستند به صورت رقابتی یکی از آنزیم های باکتریال به نام دی هیدروپتروآت سنتتاز که مسئول تبدیل PABAبه دی هیدرواسیدفولیک است را مهار می کند . بنابراین میزان تتراهیدروفولیک اسید فعال که موفاکتوز سنتز پورین ها ، تیمیدین و DNAاست کاهش می یابد و رشد باکتری مختل می شود . پس از استعمال محلول چشمی این دارو ، جذب سیستمیک آن از طریق قرنیه بسیار کم است . اثر دارو به سرعت پس از مصرف آن شروع می شود 4-1ساعت ادامه می یابد

تداخلات مهم سولفاستامید

ترکیبات نقره با این دارو ناسازگاری دارد . مصرف هم زمان با جنتامایسین چشمی ، تتراکائین یا سایر داروهای بی حس کننده موضعی ( که از مشتقات اسید پاراآمینوبنزوئیک هستند ) ممکن است فعالیت ضد باکتریایی سولفاستامید را کاهش دهد

موارد منع مصرف سولفاستامید

در صورت حساسیت مفرط نسبت به سولفونامید ها یا سایر اجزای دارو ، برای نوزادان کمتر از 2 ماه ، در موارد کراتیت اپی تلیالی هرپس سیمپلکس ، آبله ، آبله مرغان و بیماری های ویروسی قرنیه و ملتحمه و همچنین در صورت عفونت میکوباکتریال یا قارچی چشم منع مصرف دارد . سولفونامیدهای سیستمیک در شیر ماد وارد می شوند طی دوره بارداری و شیردهی و با احتیاط تجویز شود . برای بیمارانی که دچار خشکی شدید چشم است ، با احتیاط استفاده شود . ممکن است حاوی سولفیت باشند که در افراد حساس می تواند واکنش های آلرژیک ایجاد کند

شرایط نگهداری سولفاستامید

دور از نور و در پوشش بسته و در دمای 15 – 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود . در صورت تغییر رنگ و تیره شدن از آن استفاده نکنید

مجوز ها و تاییدیه ها