پنتازوسین

Pentazocine

دردهای متوسط تا شدید

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی پنتازوسین

(Tab : 50 mg (As Hcl (Inj : 30 mg/ml ( As Lactate

مصرف در دوران حاملگی پنتازوسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی پنتازوسین

خطری گزارش نشده است، با این حال با احتیاط مصرف شود.

مکانیزم اثر پنتازوسین

جذب: عضلانی و وریدی دفع: عمدتا در کبد متابولیز شده و از راه ادرار دفع می شود. مکانیسم اثر: اثر آگونیستی دارو روی گیرنده K و اثر آنتاگونیستی آن روی گیرنده µ اعمال می شود. اثر ضد دردی آن یک سوم مرفین و بیشتر از کدئین است.

تداخلات مهم پنتازوسین

واکنش های خطرناک به دنبال مصرف هم زمان مهار کننده های MAO و مخدرها دیده شده است. مصرف سرکوبگرهای مغزی، سداتیو، آنتی سایکوتیک ها، باربیتوارت ها، الکل، بنزودیازپین ها و ضد افسردگی های سه حلقه ای اثر سرکوب کنندگی CNS به وسیله مخدر ها را تشدید می کند. سایمتیدین اختلال در متابولیسم مخدر ها ایجاد می کند. سیگار متابولیسم پنتازوسین را افزایش می دهد.

موارد منع مصرف پنتازوسین

اوپیوئید ها به طور کلی در سرکوب تنفسی و بیماری های انسدادی راه های هوایی ( به استثنای مرفین و تعدادی از مخدرها در بعضی انواع تنگی نفس ) و حساسیت به مخدر ها منع مصرف دارند. در الکسیم حاد، اختلالات تشنجی، ضربات سر و افزایش فشار داخل مغزی منع مصرف داشته و یا با احتیاط زیاد تجویز شوند. درافراد کومایی نباید تجویز شود. در بچه ها و به خصوص زیر 6 ماه بی ضرر بودن این داروها ثابت نشده است. مرفین در اختلالات صفراوی نباید تجویز شود، زیرا با انقباض اسفنکتر ODDI سبب افزایش فشار داخل صفرا شده و درد بیمار را تشدید می کند. بعد از کوله سیستکتومی نیز نباید تجویز شود. در فئوکروموسیتوم نباید تجویز شود، زیرا مرفین سبب آزاد سازی هیستامین شده و به دنبال آن سبب آزاد سازی کاتکول آمین نیز می شود. در صورتی که منع مصرفی برای تکنیک تزریق داخلی نخاعی وجود داشته باشد، تزریق داخلی نخاعی مرفین نیز نباید انجام شود. در انفارکتوس میوکارد، نارسایی قلبی و هیپرتانسیون شریانی یا ریوی نباید تجویز شود. در بچه های زیر 12 سال بی خطر بودن آن ثابت نشده است. در پورفیری، جراحی مجازی صفراوی و اختلال عملکرد کلیه وکبد با احتیاط تجویز شود.

نکات پزشکی پنتازوسین

به بیمار توصیه شود تا زمانی که پاسخ بدن وی به دارو مشخص نشده است از رانندگی و کارهای دقیق پرهیز کند.

شرایط نگهداری پنتازوسین

در دمای اتاق و به دور از نور نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها