متاپروترنول

Metaproternol Sulfate

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی متاپروترنول

Tab :20 mg Inj :0.5 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی متاپروترنول

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی متاپروترنول

مورد خاصي ذکر نشده است .

مکانیزم اثر متاپروترنول

جذب: خوراکي دفع: ادرار مکانيسم اثر: بر گيرنده هاي بتا اثر داشته اما بر گيرنده بتا2 کمتر انتخابي است. با تحريک گيرنده هاي آدرنرژيک ريه ها موجب انبساط ماهيچه صاف برونشيول ها مي شود.

تداخلات مهم متاپروترنول

مصرف هم زمان متاپروترنول با ساير داروهاي سمپاتوميمتيک ممکن است منجر به آثار افزايشي و سميت شود. کاربرد اين دارو همراه با بيهوش کننده هاي عمومي (به خصوص کلروفرم، سيکلوپروپان، هالوتان و تري کلرواتيلن )، گليکوزيدهاي قلبي، لوودوپا، مشتقات تئوفيلين، ساير سمپاتوميمتيک ها و يا هورمون هاي تيروئيدي احتمالا منجر به افزايش پتانسيل آثار قبلي مثل تاکي کاردي شديد بطني، آريتمي قلبي و نارسايي سرخرگ مي شود. مسددهاي بتاآدرنرژيک به خصوص پروپرانولول، آثار گشاد کنندگي نايژه اي متاپروترنول را آنتاگونيزه مي کنند. مصرف هم زمان اين دارو با گزانتين ها، ساير سمپاتوميمتيک ها و ساير داروهاي محرک CNS ممکن است منجر به افزايش تحريک CNS مي شود. مهار کننده هاي MAO ضد افسردگي هاي سه حلقه اي در مصرف توام با اين دارو موجب تشديد آثار عروقي مي شوند.

موارد منع مصرف متاپروترنول

در بيماران مبتلا به ازدياد حساسيت نسبت به اين دارو يا اجزاي آن، در طي بيهوشي با سيکلوپروپان و يا بيهوش کننده هاي هيدروکربني هالوژنه و در بيماران مبتلا به تاکي کاردي و آريتمي همراه تاکي کاردي، ترومبوز وريدي مزانتر و يا محيطي، هيپوکسي و يا هيپرکاپني شديد، مصرف متاپروترنول ممنوع است.

نکات پزشکی متاپروترنول

ممکن است پس از مصرف خوراکي مزه بد در دهان احساس شود

شرایط نگهداری متاپروترنول

فرم استنشاقي اين دارو در دماي کمتر از 25 درجه سانتي گراد به دوراز نور نگهداري کنيد. اين دارو بايد دور از دسترس کودکان باشد. چنانچه محلول استنشاقي از زرد روشن و صورتي به رنگ ديگري تغيير پيدا کند، از مصرف آن خودداري کنيد.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها