اتوسوکسیماید

Ethosuximide

صرع پتی مال و صرع میوکلونیک

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی اتوسوکسیماید

Cap : 250 mg Syrup : 250 mg/5 ml

مصرف در دوران حاملگی اتوسوکسیماید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی اتوسوکسیماید

در صورت بروز علائم از نشانه های عفونت CBC به عمل آورد

مکانیزم اثر اتوسوکسیماید

جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار مکانیسم اثر: مانیسم اثر دارو مشخص نیست نیمه عمر: 40 تا 50 ساعت و در کودکان تقریبا 30 ساعت

تداخلات مهم اتوسوکسیماید

ایزونیازید غلظت سرمی و احتمال مسمومیت با اتوسوکسیماید را افزایش می دهد. کاربامازپین ، فنی توئین و فنوباربیتال غلظت پلاسمایی آن را کاهش می دهند. به دنبال مصرف همزمان والپرووات با این دارو هم کاهش و افزایش غلظت اتوسوکسیماید مشاهده شده. ضد افسردگی ها و آنتی سایکوتیک ها با کاهش آستانه تشنج به صورت آنتاگونسیت اتوسوکسیماید عمل می کنند.

موارد منع مصرف اتوسوکسیماید

حساسیت به دارو ، در بیماران مبتلا به اختلال کبدی یا کلیوی و پورفیری

نکات پزشکی اتوسوکسیماید

در صورت بروز علائم از نشانه های عفونت CBC به عمل آورد

شرایط نگهداری اتوسوکسیماید

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها