توکسین بوتولینوم تیپ آ

Butulinum Toxin Type A

استرابیسم بلفارواسپاسم

اشکال دارویی توکسین بوتولینوم تیپ آ

Inj : 100u/vial

مصرف در دوران حاملگی توکسین بوتولینوم تیپ آ

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی توکسین بوتولینوم تیپ آ

منع مصرف دارد

مکانیزم اثر توکسین بوتولینوم تیپ آ

مکانیسم اثر: این دارو مسدد عصبی –عضلانی. می تواند باعث مهار آزاد سازی استیل کولین از انتهای اعصاب پاراسمپاتیک بشود.

تداخلات مهم توکسین بوتولینوم تیپ آ

افزایش اثر توکسین در تجویز همراه یا قبل از آمینوگلیکوزیدها یا اسپکتینوماینسین و با داروهایی چون پلی میکسین، تتراساکلین ها و شل کننده های عضلانی

موارد منع مصرف توکسین بوتولینوم تیپ آ

حساسیت به دارو، دوره بارداری و شیر دهی، مبتلایان به اختلال فعالیت عضلات

نکات پزشکی توکسین بوتولینوم تیپ آ

در برخی موارد پاسخ درمانی درپی 3 روز ظاهر می شود ولی اثر کامل دارو بعد از 2 الی 3 هفته بروز می کند Over dose این سم ممکن است باعث فلج گسترده شود.

شرایط نگهداری توکسین بوتولینوم تیپ آ

در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها