سولفاسالازین

Sulfasalazine

کولیت اولراتیو ( UC) فعال خفیف یا متوسط، بیماری کرون فعال محدود به کولون جلوگیری از عود کولیت اولسراتیو آرتریت روماتوئید شدید یا پیشرونده درمان بیماران مبتلا به JRA، پلی آرتیکولار که به سالیسیلات ها یا دیگر NSAID ها پاسخ مناسب نداده اند.

شرکت های تامین کننده سولفاسالازین

اشکال دارویی سولفاسالازین

Enteric Coated Tab : 500 mg Retention Enema : 3 g/100 mL Tab : 500 mg

مصرف در دوران حاملگی سولفاسالازین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی سولفاسالازین

مقدار کمی از دارو در شیر ترشح می شود. معمولا ادامه درمان در زمان شیردهی به شیرخوار سایم توصیه می شود. سولفاسالازین از جفت می گذرد. مطالعات کافی در مورد اثر این دارو برروی حاملگی انسان انجام نشده است. در حیوانات باردار عارضه ای برروی جنین مشاهده نشده است. در صورت نیاز می توان این دارو را برای مادر تجویز کرد.

مکانیزم اثر سولفاسالازین

از 15-10 % از داروی خورده شده، بدون تغییر از راه GI جذب می شود و سپس از طریق صفرا روده ای کبدی پیدا می کند. باقی مانده دارو بدون تغییر وارد کولون شده و در آن جا تحت اثر فلور میکروبی روده به سولفاپیریدین ( که اثر ضد باکتریایی موضعی دارد ) و 5-ASA یا مزالامین ( که اثر ضد التهابی موضعی دارد ) تبدیل می شود. متابولیسم کولونی دارو در مواقعی که ترانزیت روده سریع است ( برای مثال وجود اسهال در بیماری التهابی فعال روده ) کاهش می یابد. سولفاپیریدین به سرعت و به میزان 80-60% از روده جذب شده و بعد از متابولیزه شدن در کبد همانند سولفاسالازین از راه ادرار دفع می شود. هردوی آن ها از سد جفتی می گذرند، پیک غلظت سرمی سولفاسالازین طی 6-5/1 ساعت در مورد سولفاپیریدین 24-6 ساعت بعد از مصرف است. 5-ASA به مقداری کمتری جذب می شود و فرم فعال دارو است. نیمه عمر دارو 10 -5 ساعت است. آثار دیگر سولفاسالازین شامل تغییر فلور روده به شکل کاهش کلستریدیوم و E-Coli در مدفوع، مهار سنتز پروستاگلندین های که سبب اسهال و نقل و انتقالات مخاطی می شوند، تداخل در ترشح و جذب آب و الکترولیت در کولون و تا حدی اثر سرکوب کنندگی سیستم ایمنی است.

تداخلات مهم سولفاسالازین

تداخلات آن مشابه دیگر سولفانامید ها است. علاوه براین 1- تجویز هم زمان آنتی بیوتیک ها به دلیل تغییر فلور روده سبب کاهش اثر این دارو می شود. سبب کاهش جذب اسید فولیک و دیگوکسین می شود. در جذب آزاتیوپرین یا مرکاپتوپورین نیز تداخل دارد.

موارد منع مصرف سولفاسالازین

موارد احتیاط منع مصرف مشابه سولفونامید ها دارد ( به کوتریموکسازول مراجعه شود ) علاوه بر آن در افرادی که انسداد روده یا مجاری ادرار دارند، در بچه های زیر 2 سال به علت خطر کرن ایکتروس و در کسانی که سابقه حساسیت به سولفانامید یا سالیسیلات دارند منع مصرف دارد.

شرایط نگهداری سولفاسالازین

دارو به دور از نور و در دمای 30-15 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

اشکال دارویی سولفاسالازین

قرص سولفاسالازین مهر دارو 500 میلی گرم

قرص روکشدار سولفاسالازین مهر دارو 500 میلی گرم

SULFASALAZINE MEHRDAROU 500MG TAB

SULFASALAZINE MEHRDAROU 500MG EC TAB