بلئومایسین

Bleomycin

سرطان سلول سنگ فرشی سر و گردن، لنفوم هوجکین و غیر هوجکین، کارسینوم بیضه افیوژن بدخیم پلورال

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی بلئومایسین

Inj : 15u

مصرف در دوران حاملگی بلئومایسین

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

مصرف در دوران شیر دهی بلئومایسین

از مصرف دارو خودداری شود

مکانیزم اثر بلئومایسین

دفع: ادرار مکانیسم اثر: سمیت سلولی دارو ممکن است به دلیل مهار تولید DNA ، RNA و پروتئین باشد نیمه عمر: 2 ساعت

تداخلات مهم بلئومایسین

کاهش اثر درمانی فنی توئین و دیگوکسین با مصرف همراه بلئومایسین. تشدید اثرات داروهای کاهنده فعالیت مغز استخوان در مصرف همزمان و کاهش دوز دارو در صورت نیاز.

موارد منع مصرف بلئومایسین

حساسیت به دارو، بارداری، سنین بارداری

نکات پزشکی بلئومایسین

علائم حیاطی و مایعات دریافتی و دفعی بیمار در طی زمان کنترل شود تجویز این دارو در بیمارستان باید انجام شود به محض ایجاد علائم سمیت ریوی ویا مسمومیت مخاطی این دارو باید حل شود

شرایط نگهداری بلئومایسین

در دمای 15 تا 30 درجه سانتی گراد نگه داری شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها