کارودیلول

Carvedilol

پرفشاری خون اولیه نارسایی احتقانی قلب اختلال عملکرد بطن چپ (LVD) به دنبال NI

اشکال دارویی کارودیلول

Tab : 6.25 , 12. 5 , 25 mg

مصرف در دوران حاملگی کارودیلول

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی کارودیلول

مجاز نیست

مکانیزم اثر کارودیلول

جذب: جذب گوارشی خوبی دارد دفع: از طریق صفرا وارد مدفوع میشود مکانیسم اثر: هم دارای فعالیت غیر انتخابی مهر گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک است

تداخلات مهم کارودیلول

تداخل با مهار کننده های CYP2D6 تداخل کارودیلول با مهار کننده های قوی مثل فلوکستین، پاروکستین، کینیدین جزء داروهای افزایش انانتیومر کارودیلول شود. مصرف همزمان با کلونیدین می تواند آثار کاهش فشار خون و سرعت ضربان قلب را تشدید کند. کارودیلول می تواند اثر کاهندگی قند خون به وسیله انسولین و سایر داروهای ضد دیابت افزایش دهد.

موارد منع مصرف کارودیلول

حساسیت به دارو بیماران دچار نارسایی قلبی، آسم، نارسایی کبدی، شوک قلبی

نکات پزشکی کارودیلول

در صورتی که سرعت ضربان قلب کمتر از 50 تا کمتر در دقیقه باشد باید از دوز دارو کم کرد.

شرایط نگهداری کارودیلول

در دمای پایین تر از 30 در جه و به دور از نور نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها