اکس کاربازپین

Oxcarbazepine

درمان صرع

اشکال دارویی اکس کاربازپین

Tab : 150 mg , 300mg ,600 mg

مصرف در دوران حاملگی اکس کاربازپین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی اکس کاربازپین

با توجه به ترشح این دارو و متابولیت آن به شیر در صورت مصرف این دارو باید شیردهی متوقف شود. تنها در صورت ارجح بودن منافع مصرف دارو برعوارض مجاز بر استفاده از این دارو در دوران بارداری هستیم

مکانیزم اثر اکس کاربازپین

جذب :خوراکی دفع :ادرار مکانیسم اثر:احتمالا از طریق مهار کانال های سدیمی وابسته به ولتاژ عمل می کند

تداخلات مهم اکس کاربازپین

داروهایی نظیر کاربامازپین، والپروییک اسید و وراپامیل سطح خونی متابولیک فعال اکسی کاربامازپین را کاهش می دهد. داروهای ضد بارداری خوراکی و هورمونی مثل اتینیل استرادیول و لوونورژسترل نیز در مصرف هم زمان با این دارو دارای سطح خونی و نیز اثر بخشی کمتر هستند. فنوباربیتال هانیز سطح خونی اکسی کاربامازپین و متابولیت آن راکاهش داده و به این ترتیب سطح خونی خود فوباربیتال ها افزایش می یابد. سطح خونی فنی توئین در بزرگسالانی که دوز بالای اکس کاربامازپین را دریافت کرده اند، افزایش می یابد .

موارد منع مصرف اکس کاربازپین

دوز دارو در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی و کبدی باید کمتر از حالت طبیعی باشد. واکنش های آلرژیکی نظیر راش در طی درمان بالینی دارو کمتر از کاربامازپین مشاهده شده است . اما واکنش های حساسیت متقاطع در حدود 25 تا 30 درصد از بیمارانی که اکسی کاربامازپین را دریافت کرده اند مشاهده شده که شباهت زیادی به واکنش های مشابه آن در مورد کاربامازپین دارد . کاهش سطح خونی سدیم از جمله مواردی است که طی دوره درمان با این دارو مشاهده شده است . بیماران با اختلالاتی از قبیل اختلالات ثانویه قبلی مرتبا جهت ردیابی احتباس مایعات بدن باید وزن شوند . در مورد بیمارانی که به هریک از اجزای تشکیل دهنده دارو حساسیت دارند یا بیماران حساس به کاربامازپین مصرف دارو باید با احتیاط کامل صورت گیرد

نکات پزشکی اکس کاربازپین

سطح خونی سدیم طی درمان پایش شود

شرایط نگهداری اکس کاربازپین

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها