کارموستین

Carmustine

فرم تزریقی این دارو به عنوان درمان ترکیبی و به شکل تک دارویی یا چند دارویی در سرطان های تومور های مغزی، گلیوم ساقه مغز، مدولوبلاستوم، آستروسیتوم

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی کارموستین

For inj : 100 mg

مصرف در دوران حاملگی کارموستین

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

مصرف در دوران شیر دهی کارموستین

مجاز نیست

مکانیزم اثر کارموستین

دفع: ادرار و به صورت دی اکسید کربن از ریه ها مکانیسم اثر: کارموسیتین مطعلق به گروه ترکیبات نیتروز اوره است که به عنوان عوامل آلکیله کننده عمل می کند

تداخلات مهم کارموستین

مصرف سایر داروهای کاهنده فعالیت مغز استخوان یا پرتو درمانی به همراه کارموستین می تواند باعث شدید تر شدن آثار منفی و بازدارنده بر روی فعالیت های مغز استخوان شود. مصرف کارموسیتن به همراه سایمتیدین می تواند موجب تشدید عوارض از قبیل نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی شود.

موارد منع مصرف کارموستین

در صورت وجود سابقه اختلال عملکرد ریوی، آبله مرغان، عفونت، کاهش پلاکت

نکات پزشکی کارموستین

کارموستین دارای عوارض جانبی بسیار زیادی بوده و معمولا تا زمانی که آثار جانبی آن ظاهر نشده است آثار درمانی آن نیز بروز نمی کند چنانچه برای بیماری از این دارو استفاده می شود باید بیمار از نزدیک تحت مراقبت پزشک واقع شود.اگر بیمار در حین درمان دچار سوزش ادرار، کاهش حجم ادرار و تورم پا شد باید فورا به پزشک مراجعه کند.

شرایط نگهداری کارموستین

ویال باز نشده این دارو باید در درجه حرارت 2 تا 8 درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها