دوکساپرام

Doxapram

درمان سرکوب تنفسي پس از بيهوشي که در اثر داروها ايجاد شده باشد يا آپنه اي که به دليلي غير از اثر شل کننده هاي عضلاني رخ داده باشد. درمان نارسايي حاد تنفسي در فرد مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه آپنه نوزادي مقاوم به متيل گزانتين

اشکال دارویی دوکساپرام

Inj :100 mg/5 ml

مصرف در دوران حاملگی دوکساپرام

B - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات خطري را براي جنين نشان نداده است.. ولي مطالعات کافي در زنان حامله وجود ندارد. يا اينکه مطالعات در حيوانات بيانگر ايجاد عارضه جانبي در جنين بوده است.ولي مطالعات کافي در زنان حامله خطري را براي جنين در سه ماهه اول حاملگي نشان نداده است. وشواهدي از خطر در مورد مصرف دارو در بقيه دوران حاملگي وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی دوکساپرام

تنها در صورت لزوم و با احتياط مصرف گردد

مکانیزم اثر دوکساپرام

دفع: مدفوع و ادرار مکانيسم اثر: با اثر بر گيرنده هاي شيميايي شريان کاروتيد محيطي، موجب تحريک تنفسي مي شود.

تداخلات مهم دوکساپرام

مصرف همزمان دوکساپرام با مهارکننده هاي آنزيم MAO يا داروهاي سمپاتوميمتيک ممکن است موجب آثار پرسوري شود

موارد منع مصرف دوکساپرام

تشنج، ضربه به سر، نارسايي غير قابل جبران قلبي، افزايش شديد فشار خون، نارسايي تنفس، نارسايي ثانويه اختلالات عصبي عضلاني، ضعف حرکتي ماهيچه اي

نکات پزشکی دوکساپرام

کاربرد داروي دوکساپرام به عنوان داروي آنالپتيک منع شده است اين دارو فقط در جراحي و موارد اضطراري کاربرد دارد. فشار خون، ضربان قلب، رفلاکس هاي عميق، گازهاي خون شرياني را قبل از تجويز دارو و هر 30 دقيقه پس از تجويز دارو به دقت کنترل کنيد.

شرایط نگهداری دوکساپرام

در دماي 15 الي 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود و از منجمد کردن آن بپرهيزيد.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها