کاپسیکوم

Capsicum

درمان نوروتیک

شرکت های تامین کننده این دارو
عوارض جانبی کاپسیکوم

حساسیت و تحریک

مصرف در دوران حاملگی کاپسیکوم

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

موارد منع مصرف کاپسیکوم

از دادن دارو به کودکان خودداری کنید

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها