دکستروآمفتامین سولفات

Dextroamphetamine Sulfate

نارکولپسی اختلال بیش فعالی کودکان داروی کمکی در درمان چاقی اگزوژن (کوتاه مدت)

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی دکستروآمفتامین سولفات

Tab : 5 mg , 10 mg

مصرف در دوران حاملگی دکستروآمفتامین سولفات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی دکستروآمفتامین سولفات

مجاز نمی باشد

مکانیزم اثر دکستروآمفتامین سولفات

جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار مکانیسم اثر: یک سمپاتومیمتیک غیر مستقیم با فعالیت آگونیستی آلفا و بتا آدرنرژیک است این دارو دارای اثر محرک روی دستگاه عصبی مرکزی به ویژه قشر مخ است

تداخلات مهم دکستروآمفتامین سولفات

مصرف همزمان این دارو با محرک دستگاه عصبی مرکزی، هالوپریدول، فنوتیازین ها، تئوفیلین و ضد افسردگی های سه حلقه ای سبب افزایش اثار بر روی دستگاه عصبی مرکزی می شود. از مصرف همزمان این دارو با آمفتین ها باید خودداری شود. مصرف همزمان با قلیایی کننده های ادرار استازولامید، آنتی اسید ها، بی کربنات سدیم سبب افزایش باز جذب کلیوی می شود. استفاده همزمان باداروهای بی هوشی مثل هالوتان با افزایش خطر آریتمی قلبی همراه باشد.

موارد منع مصرف دکستروآمفتامین سولفات

بیماری قلبی عروقی، پرفشاری خون، بیمارانی با سابقه سوء مصرف مواد یا دارو، دیابت شیرین، بیماران مبتلا به صرع

نکات پزشکی دکستروآمفتامین سولفات

استفاده از این دارو برای درمان چاقی در کودکان زیر 12 سال ودرمان ADHD در کودکان زیر 2 سال توصیه می شود.

شرایط نگهداری دکستروآمفتامین سولفات

در دمای 15 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها