اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
پرامی پکسول

پرامی پکسول

Pramipexole HCL

نوع ایدیوپاتیک بیماری پارکینسون

شرکت های تامین کننده پرامی پکسول

 • BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
 • PHARMASCIENCE [ کانادا ]
 • اسوه
 • بهستان تولید
 • سبحان دارو
 • عبیدی
 • شفایاب گستر
 • نیک یار طب

اشکال دارویی پرامی پکسول

Tab : 0.125 mg , 0.25 mg , 0.5 mg , 1mg , 1.5 mg

مصرف در دوران حاملگی پرامی پکسول

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر پرامی پکسول

جذب: خوراکی دفع: 90% دارو بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود. مکانیسم اثر: تصور می شود پرامی پکسول گیرنده های دوپامین (D2و D3) را در استریاتوم تحریک می کند. پرامی پکسول برروی سرعت پاسخ دهی نورون های استریاتال تاثیر می گذارد و این عمل از طریق فعال سازی گیرنده های دوپامین در استریاتوم و جسم سیاه (Substantia nigra)انجام می گیرد. جسم سیاه محل قرار گیری نورون هایی است که استطاله هایی به استریاتوم می فرستند.

تداخلات مهم پرامی پکسول

ممکن است سایمتیدین، دیلتیازم، کینیدین، رانیتیدین، تریامترن و وراپامیل، کلیرانس پرامی پکسول را افزایش دهند. آنتی گونیست های دوپامین (بوتیروفنون ها، متوکلوپرامید، فنوتیازین ها، تیوتیکسن ها) می توانند کارایی پرامی پکسول را کاهش دهند. ممکن است پرامی پکسول باعث افزایش حداکثر مقادیر پلاسمایی لوودوپا شود.

موارد منع مصرف پرامی پکسول

کلیرانس دارو با افزایش سن کاهش می یابد.

نکات پزشکی پرامی پکسول

در بیماران دچار واکنش های افزایش حساسیت نسبت به دارو یا اجزای آن، مصرف دارو ممنوع است. در بیماران دچار اختلال کلیوی نظیر بیماران سالمند، در تجویز دارو احتیاط کنید زیرا ممکن است نیاز به تنظیم دوز دارو باشد.

اشکال دارویی پرامی پکسول

 • قرص انتریک ریلیز سیفرول 1.5 میلی گرم
 • قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.75 میلی گرم
 • قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.375 میلی گرم
 • قرص سیفرول 0.088 میلی گرم(0.125میلی گرم)
 • قرص سیفرول 0.7میلی گرم(1 میلی گرم)
 • قرص سیفرول 0.18 میلی گرم(0.25 میلی گرم)
 • قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.35 میلی گرم
 • قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.7 میلی گرم
 • قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.18 میلی گرم
 • قرص رستین 0.7 میلی گرم
 • قرص رستین 0.18 میلی گرم
 • قرص پرامیپکسول بهستان تولید 0.18 میلی گرم
 • قرص سوپکسول 0.7 میلی گرم
 • قرص سوپکسول 0.18 میلی گرم
 • قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.088 میلی گرم
 • قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.7 میلی گرم
 • قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.35 میلی گرم
 • قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.18 میلی گرم
 • SIFROL ER Tablet 1.5 mg
 • SIFROL ER Tablet 0.75 mg
 • SIFROL ER Tablet 0.375 mg
 • SIFROL Tablet 0.088 mg(0.125mg)
 • SIFROL Tablet 0.7mg(1 mg)
 • SIFROL Tablet 0.18 mg(0.25mg)
 • PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.35 mg
 • PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.7 mg
 • PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.18 mg
 • RESTIN 0.7MG TAB
 • RESTIN 0.18MG TAB
 • PRAMIPEXOLE BEHESTAN TOLID 0.18MG TAB
 • SOPEXOL 0.7MG TAB
 • SOPEXOL 0.18MG TAB
 • PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.088MG TAB
 • PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.7MG TAB
 • PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.35MG TAB
 • PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.18MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد پرامی پکسول به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی