فوروزماید

Furosemide

ادم ناشی از CHF، اختلالات کلیوی نظیر سندرم نفروتیک ،نارسایی مزمن کلیه و اختلالات کبدی نظیر سیروز ادم حاد ریه هیپرتانسیون نارسایی حاد اولیگوریک کلیه با علل رنال و پره رنال بررسی توانایی کلیه در اسیدی کردن ادرار

اشکال دارویی فوروزماید

Tab : 40 mg Inj : 10 mg/ml Infu : 250 mg/25 ml

مصرف در دوران حاملگی فوروزماید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی فوروزماید

تنها در صورت نیاز و با احتیاط تجویز شود

مکانیزم اثر فوروزماید

دفع: ادرار مکانیسم اثر: این دارو عمدتا بر روی قسمت های زخیم شاخ صعودی قوس هنله و همچنین توبول های دیستال کلیه اثر می کند. نیمه عمر: 2ساعت

تداخلات مهم فوروزماید

فروزماید ممکن است در صورت مصرف همراه با سالیسیلات ها باعث مسمومیت شوند.داروهای NSAID تاثیر دارو را کاهش می دهند و ممکن است موجب افزایش BUN، کراتینین، پتاسیم و افزایش وزن بیمار شوند. فروزماید دفع لیتیوم را کاهش می دهد.

موارد منع مصرف فوروزماید

بیماران دچار آنوری، حساسیت به دارو، دوره شیر دهی

نکات پزشکی فوروزماید

اسید هایی که خون بیمار را به ویژه در آن هایی که سابقه نقرس دارند کنترل کنید. داروها را بهتر است صبحا تجویز کنید تا شب ادراری پیش گیری شود.

شرایط نگهداری فوروزماید

در ظروف در بسته و به دور از نور نگهداری کنید.

مجوز ها و تاییدیه ها