دکسترومتورفان

Dextromethorphan

درمان علامتي سرفه هاي بدون خلط ناشي از تحريک گلو و برونش در کنار سرماخوردگي يا در اثر محرک هاي استنشاقي

اشکال دارویی دکسترومتورفان

Tab : 10 mg , 5 mg Drop :4 mg/ml Syrup : 15 mg/5 ml Cap : 15 mg Tab : 10 mg , 5 mg Drop :4 mg/ml Syrup : 15 mg/5 ml Cap : 15 mg

مصرف در دوران حاملگی دکسترومتورفان

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی دکسترومتورفان

در 3 ماه اول حاملگي ممنوع است و سپس مشکلي ندارد. در شيردهي با احتياط مصرف شود.

مکانیزم اثر دکسترومتورفان

جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار مکانيسم اثر: آثار ضد سرفه دارو با تضعيف مرکز سرفه موجود در بصل النخاع اعمال مي شود و در درمان سرفه هاي خشک به کار مي رود.

تداخلات مهم دکسترومتورفان

اين دارو با داروهاي مهار کننده آنزيم شامل آميودارون، فلوکستين، هالوپريدول، پاروکستين، پروپافنون، تيوريدازين، کينيدين، تداخل دارد

موارد منع مصرف دکسترومتورفان

حساسيت به دارو، نارسايي تنفسي، سابقه آسم، تب زياد، تهوع، استفراغ

نکات پزشکی دکسترومتورفان

دکسترومتورفان با پني سيلين ها، تتراساکلين ها،ساليسيلات ها، فنوباربيتال، غلظت زياد سديم يا پتاسيم ناسازگار است.

شرایط نگهداری دکسترومتورفان

در ظروف مقاوم به هوا و به دور از نور نگهداري شود.

مجوز ها و تاییدیه ها