بریمونیدین تارتارات

Brimonidine Tartarate

پایین آورنده فشار چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز یا افزایش فشار داخل چشم

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی بریمونیدین تارتارات

Eye drop : 0.2%

مصرف در دوران حاملگی بریمونیدین تارتارات

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی بریمونیدین تارتارات

فقط در صورت لزوم با احتیاط تجویز شود

مکانیزم اثر بریمونیدین تارتارات

جذب: در تجویز داخل چشم جذب عمومی دارد دفع: ادرار مکانیسم اثر: با کاهش تولید مایع زلالیه و افزایش خروج آن اعمال اثر می کند نیمه عمر: 3 ساعت

تداخلات مهم بریمونیدین تارتارات

مصرف همزمان اثر داروهای تضعیف کننده CNS، الکل، بتابلوکرها را افزایش می دهد. کاهش نیمه عمر و تاثیر بریمونیدین با ضد افسردگی های سه حلقه ای.

موارد منع مصرف بریمونیدین تارتارات

نارسایی کلیوی به کبدی، نارسایی عروق مغزی، حساسیت به دارو، مصرف همزمان MAOI

شرایط نگهداری بریمونیدین تارتارات

در درجه حرارت کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها