اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
تئوفیلین جی

تئوفیلین جی

Theophylline –G

کنترل برونکواسپاسم حاد و مزمن ناشی از آسم یا COPD

شرکت های تامین کننده تئوفیلین جی

 • دارو پخش - کارخانه
 • البرز دارو
 • اکسیر
 • رازک
 • راموفارمین
 • رها
 • عماد درمان پارس

اشکال دارویی تئوفیلین جی

Syrup : (Theophylline Anhydrous 50mg+ Guaifenesin 30mg)/5ml

مصرف در دوران حاملگی تئوفیلین جی

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر تئوفیلین جی

به تک نگار Theophylline و Guaifenesinمراجعه کنید

اشکال دارویی تئوفیلین جی

 • شربت تئوفیلین جی دی پی 120 میلی لیتر
 • شربت تئوکال-جی 120 میلی لیتر
 • شربت تئوفیلین جی-اکسیر 120 میلی لیتر
 • شربت رازوتئوفیلین جی 120 میلی لیتر
 • شربت تئوفیلین جی راموفارمین 120 میلی لیتر
 • شربت تئوفیلین جی رها 120 میلی لیتر
 • شربت تئوفیلین جی-عماد 120 میلی لیتر
 • THEOPHYLLINE G DP 120ML SYRUP
 • THEOCHAL-G 120ML SYRUP
 • THEOPHYLLINE G-EXIR 120ML SYRUP
 • RAZOTHEOPHYLLINE G 120ML SYRUP
 • THEOPHYLLINE G RAMOPHARMIN 120ML SYRUP
 • THEOPHYLLINE G RAHA 120ML SYRUP
 • THEOPHYLLINE G-EMAD 120ML SYRUP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد تئوفیلین جی به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی