اکسازپام

Oxazepam

اختلالات اضطرابي و علايم اضطرابي گذرا بي خوابي ( به ويژه همراه با اضطراب) درمان محروميت الکل

اشکال دارویی اکسازپام

Tab : 10 mg

مصرف در دوران حاملگی اکسازپام

D - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه شواهدي مبني بر وجود خطر براي جنين انسان وجود دارد ولي در بعضي از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذير نمايد. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالي دارو را بايد پذيرفت

مصرف در دوران شیر دهی اکسازپام

در دوران بارداري و شيردهي مصرف آن توصيه نمي شود. در شير دهي ممکن است سبب خواب آلودگي نوزاد، اختلال شيردهي و کاهش وزن شود

مکانیزم اثر اکسازپام

جذب: خوراکي دفع: ادرار مکانيسم اثر: بنزوديازپين کوتاه اثر با مکانيسم شبيه ديازپام است نيمه عمر: 4-15 ساعت

تداخلات مهم اکسازپام

مصرف هم زمان با داروهايي که اثر تضعيف کننده CNS دارند( باربيتورات ها، الکل، آنتي هيستامين ها ساير داروهاي ضد صرع، فنوتايزين ها، ضد افسردگي ) مي تواند اين آثار راتشديد کند. مصرف با سايمتيدين مي تواند متابوليسم دارو را مختل و آثار آن را تشديد کند. اين دارو مي تواند آثار لوودوپا در کنترل پارکينسون را کاهش دهد. اين دارو مي تواند سطح سرمي فني توئين را زياد کند. فني توئين، باربيتورات ها و کاربامازپين مي توانند القاي آنزيم هاي کبدي باعث تسريع متابوليسم دارو و کاهش آثار ضد اضطرابي آن شود. سيگار کشيدن مي تواند باعث کاهش سطح سرمي و اثار سداتيو ضد اضطراب دارو شود

موارد منع مصرف اکسازپام

اين دارو در بيماراني که حساسيت به اکسازپام و ساير بنزوديازپين ها را دارند ممنوع است. در بيماران سايکوتيک به عنوان تک درمان انديکاسيون ندارد. در پورفيري مصرف اين دارو توصيه نمي شود. در مسموميت حاد با الکل نبايد از اين دارو استفاده کرد. درگلوکوم زاويه بسته حاد نبايد از اين دارو استفاده کرد. مصرف اين دارو در بچه هاي زير 12 سال و مادران باردار توصيه نمي شود. در افراد پير و ناتوان با احتياط فراوان مصرف شود. در بيماران مبتلا به نارسايي کليه نيازي به تعديل دوز نيست . در بيماران مبتلا به نارسايي کبدي گرچه قابل استفاده است اما با احتياط مصرف شود. در COPD، آپنه خواب و بيماراني که ضعف ذهني دارند با احتياط مصرف شود. در افرادي که مستعد اعتياد دارويي هستند با احتياط تجويز شود. در بيماراني هيپوتيروئيد ممکن است با دوزهاي معمول خواب آلودگي کمي شديدتر از افراد طبيعي باشد

نکات پزشکی اکسازپام

در صورت بروز علائم گوارشي دارو را با غذا مصرف کنيد

شرایط نگهداری اکسازپام

دارو را در ظرف در بسته در دماي اتاق (15 الي 30 درجه سانتي گراد ) نگهداري شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها