دکستروز

Dextrose

درمان هيپوگليسمي شديد ناشي از انسولين دکستروز هيپرتونيک جهت کاهش فشار CSF مسموميت حاد با الکل

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی دکستروز

Infu (50,500 , 1000 ml) : 20% ، 50% Infu ( 500 , 1000 ml ) : 10% Infu (100 , 500 ,1000 ml) : 5% Infu ( 500 ,1000 ml) : Dextrose 5% Nacl 45% Infu (250 , 500 ,1000 ml) : Dextrose 5% ,Nacl 9%

مصرف در دوران حاملگی دکستروز

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی دکستروز

با احتياط مصرف شود

تداخلات مهم دکستروز

در افرادي که تحت درمان با کورتيکواستروئيد ها يا کورتيکوتروپين هستند با احتياط تجويز شوند

موارد منع مصرف دکستروز

در بيماران مبتلا به کماي ديابتيک که هنوز قند خون بالا است منع مصرف دارد.

نکات پزشکی دکستروز

از روي قند خون و قند ادرار مي توان سرعت مورد نياز انفوزيون دکستروز را تعيين کرد. محلول هاي قندي نبايد همزمان با خون از طريق ست مشترک تجويز شوند زيرا ممکن است موجب بسته شدن مسير راه شود.

شرایط نگهداری دکستروز

محلول نبايد در معرض گرماي بيش از حد يا يخ زدگي قرار بگيرد.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها