محلول تزریقی لیپید

Lipid Infusion

پیش گیری ودرمان کمبود اسیدهای چرب در بیمارانی که نیاز به تغذیه وریدی TPN دارند

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی محلول تزریقی لیپید

Infusion : 10, 20%

مصرف در دوران حاملگی محلول تزریقی لیپید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی محلول تزریقی لیپید

بنابراین باید با احتیاط در خانم های حامله تجویز شود. در مورد ترشح انفوزیون لیپید در شیر مادر اطلاعات زیادی در دست نیست. در عین حال مشکلاتی نیز با تجویز آن به خانم های شیرده مشخص نشده است.

مکانیزم اثر محلول تزریقی لیپید

جذب: وریدی مکانیسم اثر: موجب افزایش گذرای غلظت تری گلیسیریدهای پلاسما می شود

تداخلات مهم محلول تزریقی لیپید

موردی ذکر نشده است

موارد منع مصرف محلول تزریقی لیپید

در افراد مبتلا به کم خونی با احتیاط تجویز شود، زیرا ممکن است منجر به تشدید کم خونی شود. در اختلالات انعقادی یا شرایطی که متابولیسم چربی ها مختل شده است نظیر دیابت پیشرفته، هیپرلیپیدمی پاتولوژیک یا لیپید نفروزیس، پانکراتیت حاد و در نارسایی کلیه باید با احتیاط تجویز شود، زیرا ممکن است منجر به تشدید اختلالات ذکر شده و افزایش لیپید سرمی شود. در صورت وجود آسیب شدید کبدی با احتیاط تجویز شود زیرا متابولیسم چربی در کبد انجام می شود. در افراد مبتلا به نقص ایمنی با احتیاط تجویز شود زیرا لیپید ممکن است منجر به تغییر در پاسخ ایمنی شود. سبب افزایش اسیدهای چرب و در نتیجه جدا شدن بیلی روبین متصل شده به آلبومین می شود.

شرایط نگهداری محلول تزریقی لیپید

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود و از یخ زدگی جلوگیری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها