اکسالیپلاتین

Oxaliplatin

درمان سرطان روده بزرگ

اشکال دارویی اکسالیپلاتین

(Inj : 5 mg/ml (10 , 20 ml Powder for inj : 100 mg

مصرف در دوران حاملگی اکسالیپلاتین

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

مصرف در دوران شیر دهی اکسالیپلاتین

تجویز دارو در زنان باردار مجاز نیست برای جنین آسیب رساننده باشد. هنگام تجویز به زنان در سنین باروری، از عدم بارداری اطمینان یابید. تجویز دارو به زنان شیرده توصیه نمی شود در صورت لزوم، توصیه می شود شیردهی قطع شود

مکانیزم اثر اکسالیپلاتین

جذب: انفوزیون وریدی دفع: ادرار مکانیسم اثر: ترکیبی است محتوی پلاتین که مشابه سیس پلاتین است نیمه عمر: 273-391 ساعت

تداخلات مهم اکسالیپلاتین

اکسالیپلاتین با داروی فلورواسیل تداخل می کند و وقوع سمیت عصبی شدیدتر می شود. داروهای دارای اثر سمیت کلیوی ممکن است سبب افزایش سطح دارو و کاهش میزان دفع آن بشود

موارد منع مصرف اکسالیپلاتین

در نوروپاتی های حسی، سرکوب مغز استخوان، ابتلا به نارسایی کلیوی شدید، حساسیت به هریک از اجزای دارو

نکات پزشکی اکسالیپلاتین

شمارش سلول های خونی باید در طول درمان از بیمار به عمل یابد

شرایط نگهداری اکسالیپلاتین

از یخ زدگی و تابش آفتاب جلوگیری شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها