اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
پوراکتانت آلفا

پوراکتانت آلفا

Poractant Alfa

سندرم زجر تنفسی ( RDS) در نوزادان نارس
شرکت های تامین کننده پوراکتانت آلفا
 • Abbott[امریکا]
 • CHIESI [ ایتالیا ]
 • جهان بهبود
 • درمان یاب دارو
اشکال دارویی پوراکتانت آلفا
Inj : 80 mg/ml
مصرف در دوران حاملگی پوراکتانت آلفا

کاربرد ندارد (NR)

مکانیزم اثر پوراکتانت آلفا

این دارو از دسته سورفاکتانت های ریوی است. سورفاکتانت های ریوی ترکیباتی هستند که دارای خواص و آثاری مشابه مواد طبیعی موجود درریه هستند که کمک به بازشدن مجاری هوایی می کند که از طریق کاهش کشش سطحی مایعات ریوی این کار صورت می گیرد. سورفاکتانت های ریوی اگزوژن در درمان سندرم دیسترس تنفسی نوزادان در نوزادان نارس و همچنین در نوزادانی که در خطر ایجاد سندرم هستند تجویز می شود.

موارد منع مصرف پوراکتانت آلفا

سورفاکتانت تراپي ممکن است با ريسک افزايش يافته خونريزي ريوي همراه باشد که اين مساله به خصوص در مورد نوزادان نارس صادق است. درمان بايد فقط تحت کنترل شديد و ونتيلاسيون صورت پذيرد. انبساط سريع قفسه سينه و اصلاح اکسيژناسيون ممکن است پس از درمان موفق رخ دهد. جهت کاهش ريسک پنوموتوراکس و هيپراکسيمي مي توان اوج فشار تهويه اي و اکسيژن دمي را کاهش داد. يک کاهش گذرا در فعاليت الکتريکي مغز در برخي از نوزاداني که سورفاکتانت دريافت مي کنند گزارش شده است که البته ثابت شده نيست.

اشکال دارویی پوراکتانت آلفا
 • سوسپانسیون داخل تراشه سوروانتا 25 میلی گرم/میلی لیتر 8میلی لیتر
 • سوسپانسیون داخل تراشه سوروانتا 25 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر
 • سوسپانسیون داخل برونش کوروسورف 80میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
 • سوسپانسیون داخل برونش کوروسورف 80میلی گرم/میلی لیتر 1.5 میلی لیتر
 • SURVANTA Suspension for Intratracheal 25 mg/ml,8 ml
 • SURVANTA Suspension for Intratracheal 25 mg/ml,4ml
 • CUROSURF For Intratracheal 80 mg/ml ,3 ml
 • CUROSURF For Intratracheal 80 mg/ml ,1.5 ml
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد پوراکتانت آلفا به دنبال چه چیزی هستید؟؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی