ایتونامید

Ethionamide

سل جذام

اشکال دارویی ایتونامید

Tab : 250 mg

مصرف در دوران حاملگی ایتونامید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی ایتونامید

در شیردهی تنها در صورت برتری منافع مصرف شود. در بارداری توصیه نمی شود

مکانیزم اثر ایتونامید

جذب: دستگاه گوارش .دفع :ادرار مکانیسم اثر: اثر باکتریسیدی و باکتریوستاتیک دارد نیمه عمر: 2 تا 3 ساعت

تداخلات مهم ایتونامید

مصرف همزمان با داروهای ضد سل غلظت سرمی این دارو را افزایش می دهد

موارد منع مصرف ایتونامید

حساسیت به دارو، نارسایی کبدی شدید

نکات پزشکی ایتونامید

کلیه بیماران به ویژه دیابتی ها باید سطح قند خونی بررسی شود . به دلیل حساس بودن سل ریوی به داروهای خط اول در نوزادان و کودکان وجود دارد.

شرایط نگهداری ایتونامید

در ظروف در بسته و در دمای 25 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود