بکلومتازون

Beclomethasone

درمان رينيت آلرژي يا وازوموتور و جلوگيري از عودپوليپ بيني بعد از عمل (استنشاق از راه بيني ) درمان آسم مزمن و برونکو اسپاسم مزمن در COPD (استنشاق دهاني )

اشکال دارویی بکلومتازون

Aerosol : 50mcg/dose (Nasal) Spray : 50mg/dose (inhalation , 10mg/container )

مصرف در دوران حاملگی بکلومتازون

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی بکلومتازون

اين دارو در شير مادر ترشح مي شود و در بارداري و شيردهي فقط در صورت لزوم با احتياط مصرف شود.

مکانیزم اثر بکلومتازون

جذب: از طريق موکوس و گوارش به آهستگي جذب ميشود دفع: مدفوع و به مقدار کمي ادرار مکانيسم اثر: از راه بيني همانند کورتيکواستروئيدهاي تجويز شده از راه بيني اثر ضد التهابي دارد. از راه دهاني اثر ضد اتهابي خود را از چهار طريق اعمال مي کند: الف) کاهش نفوذپذيري در پي انقباض عروق ب) افزايش تعداد گيرنده هاي بتا آدرنرژيک که باعث افزايش پاسخ دهي به گشادکنندهاي برونش بتا آدرنرژيک است ج) کاهش تجمع سلول هاي ملتهب به ديواره برونشيول ها شده و باعث کاهش چسبندگي مي شود از طرفي باعث کاهش تعداد ماست سل ها مي شود د) با اثر مستقيم و غير مستقيم مانع از ترشح موکوس در راههاي هوايي مي شود نيمه عمر : 15 ساعت

تداخلات مهم بکلومتازون

موردي گزارش نشده است

موارد منع مصرف بکلومتازون

حملات حاد آسم، عفونت درمان نشده قارچي و باکتريايي، کودکان کمتر از 6 سال، مبتلايان به سل تنفسي فعال يا غير فعال.

نکات پزشکی بکلومتازون

بکلومتازون، تسکين علامتي فوري ايجاد نمي کند و بدين منظور تجويز نمي شود. مخاط دهان بيمار از نظر وجود کانديدا بررسي شود. براي استفاده از اسپري بيني ابتدا اسپري تکان دهيد و وارد کنيد.از بيمار بخواهيد بيني خود را تميز کند و سر خود را کمي به عقب خم کند سپس دهانه خروجي اسپري رابه گونه اي در يک طرف بيني قرار دهد.

شرایط نگهداری بکلومتازون

اسپري در دماي 30-20 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها