فورازولیدون

Furazolidone

اسهال پروتوزوئری و باکتریال اسهال حاد شیر خواران،ژیاردیا،تب تیفوئیدی،اسهال مسافرتی ،وبا،سالمونلوز

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی فورازولیدون

Susp : 50 mg/15 ml Tab : 100 mg

مصرف در دوران حاملگی فورازولیدون

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم فورازولیدون

ممکن است بیمارانی که به صورت همزمان با این دارو مصرف می کنند دچار قرمز شدن صورت ،افزایش خفیف درجه حرارت بدن،افت فشار خون ،تنگی نفس،کوچک شدن قفسه سینه . مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای ممکن است احتمال سرگیجه تشنج ،تهوع ،استفراغ شود

موارد منع مصرف فورازولیدون

حساسیت به دارو ،مصرف همزمان با الکل ،غذا حاوی تیرامین و آمین های سمپاتومیمتیک با اثر غیر مستقیم،شیر خواران زیر یک ماه

نکات پزشکی فورازولیدون

در صورت مصرف این دارو به ویژه در مقادیر زیاد باید مواظب بروز عوارض جانبی مربوط به مهارکنند های MAOبود. در کنار مصرف این دارو بیمار باید استراحت کرده و بسته به نیاز از مایعات در الکترولیت های جایگزین استفاده کرد. به علت این که این دارو موجب کاهش قند خون می شود بیماران دیابتی باید قند خون خود را بیشتر مراقبت کنند

شرایط نگهداری فورازولیدون

15 تا 30 درجه سانتی گراد

مجوز ها و تاییدیه ها