دکسترومتورفان – پی

Dextromethorphan – p

درمان علامتی سرفه های بدون خلط و احتقان بینی و مجاری تنفسی فوقانی ناشی از سرما خوردگی،رینیت آلرژیک ،التهاب حاد گوش میانی و سینوس ها

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی دکسترومتورفان – پی

Syrup

مصرف در دوران حاملگی دکسترومتورفان – پی

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مجوز ها و تاییدیه ها