لوپرامید

Loperamide

درمان اسهال حاد یا اسهال مسافرتی درمان اسهال مزمن

اشکال دارویی لوپرامید

Tab :2 mg Cap : 2 mg Solu : 1 mg/5 mg

مصرف در دوران حاملگی لوپرامید

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی لوپرامید

در دوران بارداری کاربرد آن تنها زمانی توصیه می شود که فواید دارو بر مضرات آن نسبت به جنین ارجحیت داشته باشند.ترشح لوپراماید به داخل شیر تاکنون مشخص نشده است وایمنی کاربرد این دارو در زنان شیرده ثابت نشده پس با احتیاط مصرف شود.

مکانیزم اثر لوپرامید

جذب :خوراکی دفع :مدفوع مکانیسم اثر:با اثر مستقیم بر پایانه اعصاب مخاطی روده موجب کاهش حرکات روده می شود.

تداخلات مهم لوپرامید

مصرف هم زمان آن با ضد دردهای اوپیوئیدی ممکن است منجر به یبوست شدید شود.

موارد منع مصرف لوپرامید

در کودکان پایین تر از 2سال ،بیماران حساس به این دارو و افرادی که مبتلا به یبوست هستند،منع مصرف دارد. مصرف بدون نسخه این دارو در بیماران مبتلا به تب بیشتر از 3/38درجه سانتی گراد و یا بیمارانی که مدفوع خونی دارند ممنوع است. در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی با احتیاط مصرف شود .

شرایط نگهداری لوپرامید

در دمای 15-30درجه سانتی گراددر ظروف سربسته و مقاوم به نور نگهداری شود . مگر این که توصیه کارخانه سازنده غیر از این باشد.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها