گفتگوهای من

زولپیدم

Zolpidem

درمان کوتاه مدت بی خوابی

اشکال دارویی زولپیدم

Tab :5 mg ,10 mg

مصرف در دوران حاملگی زولپیدم

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی زولپیدم

در دوران بارداری بخصوص در ماههای آخر بارداری سبب ایجاد دپریشن تنفسی در نوزادان می شود. این دارو در شیرمادر ظاهر می شود ، بنابراین از تجویز آن به زنان شیرده خودداری کنید

مکانیزم اثر زولپیدم

زولپیدم نوعی داروی خواب آور ، ساختار شیمیایی غیر مشابه بنزودیازپین ،باربیتوارت ها و سایر داروهای دارای خصوصیات هیپنوتیک است ؛ با وجود این،زولیپدم با کمپلکس گاما آمینوبوتیریک اسید –بنزودیازپین یا گیرنده امگا واکنش متقابل دارد و از نظر برخی از خصوصیات فارماکولوژیک شبیه بنزودیازپین هاست . این دارو فاقد خصوصیات ضد تشنج وشل کنندگی عضلانی است . جذب زولپیدوم از دستگاه گوارش به سرعت صورت می گیرد و غذا جذب آن را به تاخیر می اندازد. دفع بیشتر از راه ادرار صورت می گیرد ؛نیمه عمر حذف دارو حدود1/22ساعت است .

تداخلات مهم زولپیدم

ممکن است داروهای سرکوب کننده CNS،تاثیر سرکوب کنندگی زولپیدم برروی CNSرا افزایش دهند . بیمار مصرف الکل را قطع کند

موارد منع مصرف زولپیدم

تاکنون موردی برای منع مصرف شنانخته نشده است.در مورد بیماران دچار اختلالاتی که متابولیسم یا پاسخ همودینامیک را تحت تاثیر قرار می دهند و افراد مبتلا به کاهش تلاش تنفسی ، افسردگی یا سابقه سوء مصرف الکل یا مواد مخدر مصرف دارو با احتیاط صورت گیرد

نکات پزشکی زولپیدم

درمان با زولپیدم را به 7 تا 10 روز محدود کنید در صورتی‌ که بیش از 2 هفته نیاز به مصرف دارو باشد ارزیابی مجدد بیمار ضروری است‌. آثار تضعیف‌ کنندگی دارو بـر روی CNS مشـابه سـایر داروهای آرام‌بخش -‌ خواب‌آور است چون شروع اثر دارو سریع است‌. مصرف دارو باید سریع‌الاثر قـبل از رفتن به خواب صورت‌ گیرد. به دلیل افزایش عوارض جانبی‌، در صورت مصرف هـم زمـان داروهـای تضعیف‌کننده CNS نیاز به تنظیم دوز زولپیدم است‌. از مسمومیت تجمعی یا تعهدی با ایـن دارو در مورد آن دسته از بیماران بستری با سابقه افسردگی اقدام به خودکشی یا سوء‌ مصرف ثابت شده مواد مخدر خودداری‌ کنید. پایش دقیق بیماران دارای سابقه اعتیاد یا سوء مصرف الکل با مواد مخدر ضروری است‌. زیرا خطر اعتیاد یا وابستگی به دارو وجود دارد.به بیمار توصیه شود: دارو را به همراه یا به سرعت پس از غذا مصرف نکند.

شرایط نگهداری زولپیدم

در دمای 15-25 سانتیگراد نگهداری شود