برونکو تیدی

Broncho T.D

شربت برونکوتیدی به عنوان ضدسرفه و خلط آور به کار می رود.

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی برونکو تیدی

Syrup:120 ml

عوارض جانبی برونکو تیدی

تیمول موجود در این فرآورده ممکن است باعث تحریک غشاء مخاطی گردد.

مکانیزم اثر برونکو تیدی

اثرات ضد سرفه و خلط آور آویشن شیرازی احتمالا مربوط به روغن های فرار (تیمول و کارواکرول) آن می باشد.

موارد منع مصرف برونکو تیدی

به دلیل وجود ساکاروز نباید در افراد دیابتیک مصرف شود.

نکات پزشکی برونکو تیدی

-بزرگسالان: یک قاشق غذاخوری 3 تا 4 بار در روز. کودکان: یک قاشق مرباخوری 3 تا 4 بار در روز. -به دلیل وجود ساکاروز نباید در افراد دیابتیک مصرف شود.

مجوز ها و تاییدیه ها