اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

تیوتیکسن

Thiothixene

اختلالات سایکوتیک خفیف تا متوسط سایکوز های شدید

شرکت های تامین کننده تیوتیکسن

اشکال دارویی تیوتیکسن

Cap : 5 mg

عوارض جانبی تیوتیکسن

همانند Chlropromazine است با این تفاوت که تیوتیکسن با احتمال کمتری باعث تسکین می شود ولی آثار اکستراپیرامیدال آن شایع تر هستند

مصرف در دوران حاملگی تیوتیکسن

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تیوتیکسن

از نظر مصرف در حاملگی ، در گروه C است. مصرف بی خطر در مادران شیرده ثابت نشده است .برای توضیح بیشتر به تک نگار Chlropromazine مراجعه کنید

مکانیزم اثر تیوتیکسن

تیوتیکسن آنالوگ فنوتیازین های پیپرازینی است. آثار آرام بخشی ، آنتی کولینرژیکی و پایین آورندگی فشار ارتواستاتیک آن کم است اما آثار اکستراپیرامیدال آن بیشتر است . دارو سریع الاثر از راه دستگاه گوارش جذب می شود و در دیواره روده باریک متابولیزه میشود . هم چنین در کبد به مقدار زیاد متابولیزه شده و از طریق ادرار و مدفوع به صورت متابولیت های متعدد دفع می شود . شواهدی از وجود چرخه رودی – کبدی دارو وجود دارد . حداکثر غلظت پلاسمایی دارو 2-1 ساعت بعد از مصرف دوز خوراکی به دست می آید و نیمه عمر دارو حدود 34 ساعت است در بدن به طور گسترده توزیع می شود از سد خونی مغزی (BBB) و جفت عبور می کند و در شیر مادر قابل ردیابی است

تداخلات مهم تیوتیکسن

ممکن است تیوتیکسن اثر کاهش فشار خون گوانتیدین را مهار کند. استعمال دخانیات ، کلیرانس دارو را افزایش می دهد . برای مطالعه سایر موارد به تک نگار Chlropromazine مراجعه کنید

موارد منع مصرف تیوتیکسن

به تک نگار Chlropromazine مراجعه کنید

شرایط نگهداری تیوتیکسن

در ظروف غیر قابل نفوذ نسبت به هوا و دور از نور نگهداری کنید

اشکال دارویی تیوتیکسن

کپسول تیوتیکسین رازک 5 میلی گرم

THIOTHIXENE RAZAK 5MG CAP