تتراسیکلین ( چشمی )

(Tetracycline HCL(Ophthalmic

درمان عفونت های چشمی سطحی ناشی از ارگانیسم های حساس نظیر بلفاریت، بلفاروکنژونکتیویت، کراتیت، کنژونکتیویت، کراتوکنژونکتیویت، میبومینیت و درمان روزاسه چشمی درمان ترخم ( ناشی از کلامیدیا یا تراکومایتیس ) پیشگری از کنژونکتیویت نوزادی (Ophthalmia Neonatorum) ناشی از نیسریاگونوره و کلامیدیا تراکومایتیس

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی تتراسیکلین ( چشمی )

Ophth. Oint : 1%

عوارض جانبی تتراسیکلین ( چشمی )

خارش و تاری موقت دید

مصرف در دوران حاملگی تتراسیکلین ( چشمی )

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر تتراسیکلین ( چشمی )

مکانیسم اثر: مکانیسم اثر مشابه فرم سیستمیک این دارو است (به تک نگار Tetracyline مراجعه کنید)

تداخلات مهم تتراسیکلین ( چشمی )

موردی گزارش نشده است.

موارد منع مصرف تتراسیکلین ( چشمی )

در صورت حساسیت نسبت به تتراسیکلین منع مصرف دارد. با آن که عوارضی طی دوره شیردهی یا بارداری و برای کودکان با مصرف تتراسیکلین موضعی گزارش نشده است، با احتیاط مصرف شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها