پاسی پی

Pasipay

قطره پاسی پی به عنوان آرام بخش و خواب آور در تنش های عصبی و بی خوابی بکار می رود.

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی پاسی پی

Drop:30 ml

عوارض جانبی پاسی پی

1 . این‌ دارو با ایجاد خواب‌آلودگی‌ ممکن‌ است‌ بر انجام‌ اعمالی‌ که‌ نیازبه‌ مهارت‌ و دقت‌ دارند (مثل‌ رانندگی‌) تاثیر گذارد. 2 . در مطالعات‌ حیوانی‌ هارمان‌ و هارمالین‌موجود در گیاه‌ گل‌ ساعتی‌ اثر تحریک‌ فعالیت‌ رحم‌ نشان‌ داده‌اند. بر این‌ اساس‌ بایستی‌ از مصرف‌ مقادیر زیاد این‌ دارو در دوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ اجتناب‌ شود.

مکانیزم اثر پاسی پی

مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای اثر آرام بخشی روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS) می باشند.

تداخلات مهم پاسی پی

مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن است باعث ایجاد خواب آلودگی و افزایش اثر داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز (MAOI) شود.

موارد منع مصرف پاسی پی

از مصرف‌ مقادیر زیاد این‌ دارو در دوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ اجتناب‌ شود.

نکات پزشکی پاسی پی

-در کودکان 6-2 سال: 6 قطره سه بار در روز و 10 قطره هنگام خواب. بزرگسالان و کودکان بالای 6 سال: 10 قطره 3 بار در روز و 30-25 قطره شب هنگام خواب. در افراد بالای 65 سال بهتر است مصرف دارو را از مقادیر کم آغاز کرده و مقدار آن را به تدریج افزایش داد.

مجوز ها و تاییدیه ها