گفتگوهای من

واکسن خوراکی تیفوئید

Typhoid Vaccine , Oral

پروفیلاکسی عفونت سالمونلاتیفی

اشکال دارویی واکسن خوراکی تیفوئید

E.C Cap

عوارض جانبی واکسن خوراکی تیفوئید

ممکن است واکنش های حساسیتی مشاهده شود

مصرف در دوران حاملگی واکسن خوراکی تیفوئید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی واکسن خوراکی تیفوئید

به طور کلی نباید از واکسن زنده طی دوره بارداری استفاده کرد، مگر آن که احتمال ابتلا به بیماری بالا باشد.

مکانیزم اثر واکسن خوراکی تیفوئید

این فرآورده حاوی باکتری زنده و ضعیف شده سالمونلاتیفی از نژاد Ty21aاست. کپسول خوراکی این واکسن در داخل روده باز می شود. مصونیت حاصل از واکسن مذکور فقط برعلیه سالمونلاتیفی ایجاد می شود. اثر بخشی آن 65% است. مصرف هر 4 دوز این واکسن باید حداکثر یک هفته قبل از تماس با سالمونلاتیفی تکمیل شده باشد تا بتواند در فرد مصونیت ایجاد کند. مدت مصونیت نسبت به سالمونلا تیفی تا 5 الی 7 سال ادامه خواهد داشت . با مصرف دوز توصیه شده این واکسن، سالمونلا تیفی موجود در آن مدفوع دیده نخواهد شد. با این حال اگر دوز های بالاتری مصرف شود، امکان دفع سالمونلا تیفی در مدفوع وجود دارد.

تداخلات مهم واکسن خوراکی تیفوئید

استفاده هم زمان از چند تا واکسن یا به همراه ایمونوگلوبولین ها ممکن است از تاثیر این داروها بکاهد. بهتر است واکسن را 2 تا 3 هفته قبل یا دست کم 3 ماه بعد از تجویز ایمونوگلوبولین به بیمار بدهید. استفاده از داروهای سرکوب کننده ایمنی می تواند از تاثیر واکسن بکاهد. از مصرف هم زمان واکسن با داروهای ضد باکتری خودداری شود. از مصرف هم زمان مفلوکین با این واکسن خودداری شود. باید حداقل 12 ساعت بین این دوفاصله باشد.

موارد منع مصرف واکسن خوراکی تیفوئید

این واکسن خوراکی برای کودکان کمتر از 6 سال مناسب نیست. به طورکلی لازم است، احتمال بروز واکنش های حساسیتی و آنافیلاکسی را مدنظر داشت. توصیه می شود انجام واکسیناسیون تا زمان بهبود بیماری های حاد شدید و به تعویق انداخته شود. به طور کلی تاثیر واکنس ها در بیمارانی که سیستم ایمنی سرکوب شده دارند، کمتر خواهد بود.

شرایط نگهداری واکسن خوراکی تیفوئید

در دمای 2 تا 8 درجه و دور از نور نگهداری شود. در این شرایط واکسن تا 18 ماه تاثیر خود را حفظ می کند.