تریاک

Opium

ضد درد

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی تریاک

(Trincture : 10mg (250, 1 000ml

مصرف در دوران حاملگی تریاک

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم تریاک

آلفنتانیل، کدئین، فنتانیل، آنیلردین، هیدروکدون، هیدرومورفون، لورفانول، میریدین، مورفین، اکی کولان، اکی مورفون، پروپوکسی فن، روی فنتانیل، سوفنتانیل

موارد منع مصرف تریاک

در کودکان، اسهال ناشی از مسمومیت، در فاز تشنج مثل استاتوس اپی لیتیکوس، تتانوس و سمیت استریکینین و حساسیت به مورفین استفاده نشود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها