دیکلوفناک سدیم

Diclofenac Sodium

آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت آنکلیوزان، استئوآرتریت، بورسیت ، تاندینیت، کشیدگی تاندونی، نقرس حاد آرتریت مضمن نوجوانی درد پس از عمل جراحی رنال کولیک

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی دیکلوفناک سدیم

Tab : 25 , 50 ,100 mg Inj: 25 mg/ml , 3 ml Top Gel : 1% Supp: 50 mg, 100 mg

مصرف در دوران حاملگی دیکلوفناک سدیم

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی دیکلوفناک سدیم

مجاز می باشد

مکانیزم اثر دیکلوفناک سدیم

جذب: گوارشی، عضلانی، مقعدی، موضعی دفع:ادرار و مدفوع مکانیسم اثر: با مهار سیکلواکسیژناز و مهار تولید پروستاگلندین اعمال اثر می کند. نیمه عمر: 1الی 2 ساعت

نکات پزشکی دیکلوفناک سدیم

مصرف دارو با یک لیوان آب تحریک معده را کم می کند . قرص ها نباید جویده شوند . غلظت اسید اوریک سرم و عملکرد کبدی مونیتور شود.

شرایط نگهداری دیکلوفناک سدیم

در دمای اتاق نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها