تروپیسترون

(Tropisetron (As Hcl

پیشگیری و درمان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی درمان تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی تروپیسترون

Cap :5 mg (Inj :1 mg/ml(5 ml

عوارض جانبی تروپیسترون

سرگیجه خستگی و اختلالات گوارشی از عوارض جانبی این دارو هستند. هالوسیناسیون بصری افزایش فشار خون ممکن است در بیمارانی که زمینه هیپرتانسیون دارند و زمانی که دوز بالایی از این دارو مصرف می کنند دیده شود آستانه تشنج ممکن است در بیماران مستعد کاهش یابد.

مصرف در دوران حاملگی تروپیسترون

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر تروپیسترون

به دنبال مصرف خوراکی این دارو، جذب آن به خوبی از طریق دستگاه گوارش صورت می گیرد. طی 3 ساعت حداکثر غلظت پلاسمایی آن حاصل می شود. میزان اتصال پروتئینی تروپیسترون 71% است. متابولیسم این دارو قابل اشباع است و در نتیجه فارماکوکینتیک غیر خطی دارد. فراهمی زیستی مطلق آن وابسته به دوز است.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها