بنزتروپین

Banztropine

دیستونی حاد پارکینسونیسم ایدیوپاتیک واکنش های اکستراپیرامیدال دارویی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی بنزتروپین

Inj: 1mg/ml Tab : 2mg

مصرف در دوران حاملگی بنزتروپین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی بنزتروپین

منع مصرف دارد

مکانیزم اثر بنزتروپین

جذب: از راه گوارش به خوبی جذب میشود دفع: ادراری مکانیسم اثر: دارای اثر خفیف آنتی هیستامینی و بی حسی موضعی می باشد مکانیسم اثر این دارو همانند بی پیریدین می باشد.این دارو باعث مهار نسبی گیرنده های کولی نرژیک مرکزی می شود.

تداخلات مهم بنزتروپین

داروهای زیر اثر کولی نرژیک این داروها را زیاد می کند آنتی هیستامین ها، کینیدین، فنوتیازین مصرف آنتی اسید ها در جذب دارو اختلال ایجاد می کند.

موارد منع مصرف بنزتروپین

کودکان زیر 3 سال

نکات پزشکی بنزتروپین

در بیماران مبتلا به پارکینسون برای جلوگیری از خواب آلودگی در طول روز دارو را قبل از خواب شب تجویز نمایید. اگر ضعف عضلات برای بیمارعارض شد دوزانژ را کم نمایید. در تزریق عضلانی برای جلوگیری از علایم دستونیک دارو را در توده عضلانی بزرگ تزریق نمایید .

شرایط نگهداری بنزتروپین

در درجه حرارت 15 الی 30 درجه سانتی گراد و به دور از نور نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها