فولیتروپین آلفا

Alfa Follitropin

القاء تخمک گذاری در زنان نازایی که علت ناباروری آن ها عملکردی بوده و ناشی از نارسایی اولیه تخمدان نیست تحریک فولیکولی

اشکال دارویی فولیتروپین آلفا

Inj : 75 IU

مصرف در دوران حاملگی فولیتروپین آلفا

X - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای حنینی بوده است. یا عوارض جانبی گزارش شده موید ایجاد خطرات در جنین است. به دلیل این خطرات به طور واضح , مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است

مصرف در دوران شیر دهی فولیتروپین آلفا

با احتیاط لازم انجام دهید

مکانیزم اثر فولیتروپین آلفا

مکانیسم اثر: فولیتروپین آلفا ترکیب FSH انسانی است که از راه نو ترکیبی DNA به دست آمده است و موجب تحریک رشد فولیکولی تخمدان در زمانی می شود که دچار نارسایی اولیه تخمدان نیستند. نیمه عمر: 24 الی 32 ساعت

تداخلات مهم فولیتروپین آلفا

افزایش سطح FSH

موارد منع مصرف فولیتروپین آلفا

سطح بالای FSH، اختلال عملکرد کنترل نشده تیروئید، وجود علتی به غیر از عدم تخمک گذاری برای ناباروری، خون ریزی غیر طبیعی واژینال یا تخمدانی شناخته نشده، کیست های تخمدان یا بزرگ شدن تخمدان

نکات پزشکی فولیتروپین آلفا

در صورت بزرگ شدن غیر طبیعی تخمدان ها یا وقوع دل درد درمان با این دارو را قطع کنید. به بیماران توصیه کنید تا روزانه آمیزش داشته باشند این کار باید از اولین روز درمان تاآشکار شدن تکامل نهایی فولیکول ادامه یابد

شرایط نگهداری فولیتروپین آلفا

دمای بین 2 تا 25 درجه سانتی گراد به دور از نور نگهداری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها