باریم سولفات

Barium Sulfate

ایجاد کنتراست درپرتو نگاری

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی باریم سولفات

Susp : 135g/sachet

مصرف در دوران حاملگی باریم سولفات

X(در بارداری ممنوع است )

مصرف در دوران شیر دهی باریم سولفات

گزارش خاصی مطرح نیست .

مکانیزم اثر باریم سولفات

جذب : از طریق گوارش جذب نمی شود دفع : مدفوع مکانیسم اثر:این دارو باعث افزایش جذب اشعه X می شود

تداخلات مهم باریم سولفات

مورد خاصی مطرح نبوده است .

موارد منع مصرف باریم سولفات

انسداد کلون، وجود سوراخ در دستگاه معدی-روده ای، تجویز و انجام تنقیه سولفات باریوم در بیماران سالمند با سابقه قلبی، نوزادان با اختلال در بلع، تنگی دریچه پیلور .

نکات پزشکی باریم سولفات

جهت جلوگیری از ایجاد یبوست به بیمار آب دهید بهتر است شب قبل از عکس برداری ملیمن برای تخلیه محتویات GIداده شود.

شرایط نگهداری باریم سولفات

در جای خشک نگهداری شود تا 6 ساعت پس از تهیه سوسپانسیون این دارو قابل مصرف می باشد .

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها